Zonnepark Ameland

Zonnepark Ameland
  • 7.000.000

Omschrijving project


Het Zonnepark Ameland is onderdeel van het plan van Ameland om in 2020 geheel zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie op een klimaat neutrale wijze. Met een verwacht vermogen van 6MW (wat gelijk staat aan 20 procent van de elektriciteitsvraag van het eiland) draagt het zonnepark substantieel bij aan die doelstelling. Door de omvang van het park, is het tevens het grootste zonne-energie park van Nederland.

Facts & Figures

Startdatum Onbekend
Locatie Ballum
Project type: Investering
Fase: Planvorming/uitwerking

Investering: € 7 miljoen
- Private investeringen € 4 miljoen
- Subsidie € 3 miljoen
Duurzaam geproduceerde Gigajoules:  18.792