Warmtenet Europapark Groningen

Warmtenet Europapark Groningen

In 2011/2012 heeft de gemeente Groningen in samenwerking met stichting Energy Valley en de provincie Groningen onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor een maximale duurzame (energie-)invulling van het Europapark, de wijk aan de zuidoostkant van Groningen van 43 hectare voor wonen, werken en ontspanning. Uit het onderzoek kwam dat een collectief bodemwarmtesysteem verreweg het snelste invulling geeft aan de ambities om gebouwen duurzaam te verwarmen en koelen. Dat scheelt ongeveer de helft van de CO2-uitstoot.

Een collectief systeem maakt het mogelijk om bestaande en toekomstige gebouwen op het Europapark aan te sluiten met als doel de beschikbare bodemcapaciteit optimaal te benutten. Bedrijven of instellingen die zich nieuw vestigen op het Europapark hoeven niet zelf te investeren in hun warmte/koude-voorziening, maar kunnen aansluiten op het collectieve systeem. Hierdoor wordt het voor bedrijven, instellingen en ook woningbouw aantrekkelijker om zich hier te vestigen.

Inmiddels is een groot deel van het collectieve Warmte/KoudeOpslag (WKO)-net op het Europapark gerealiseerd. Dit netwerk omvat bronnen voor de WKO en het leidingenwerk om de verschillende partijen zoals het stadion van FC Groningen, winkels, scholen, een casino en een bioscoop aan te sluiten op het collectieve netwerk.

De gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen dragen gezamenlijk zorg voor de exploitatie.

Facts & Figures

Investering: € 1,5 miljoen
Startdatum 2011
Einddatum 2013
Project type: Activiteitencoördinatie van onderzoek tot aan realisatiefase

Verminderde CO2-productie per jaar: ca. 3,5 kton