Ontwikkeling getijstroom

Ontwikkeling getijstroom

Omschrijving project

In de spuisluis van de Afsluitdijk nabij Den Oever draait sinds 2008 een demo van de getijstroomturbine van Tocardo Tidal Turbines. Deze turbine heeft een vermogen van 100 kWe en levert stroom voor ca 15 huishoudens. In 2012 is als spin out van Tocardo het Tidal Testing Centre (TTC) opgericht. Zowel Tocardo als TTC zijn gevestigd in het voormalige kantoor van RWS vlakbij het spuicomplex. Doel is om gezamenlijk energieopwekking uit getijstroom te bevorderen; Tocardo als productontwikkelaar en TTC als onafhankelijk kennis- en testcentrum. TTC werk daarbij nauw samen met ECN, NIOZ en Deltares. Daarnaast is er samenwerking met het EMEC (European Marine Energy Centre) in Schotland.

In het kader van de renovatie van de Afsluitdijk werken Tocardo en TTC samen in een pilotproject spuistroom ter voorbereiding op grootschalige toepassing in de spuikokers van Kornwerderzand. Doel is om turbines vanaf 2017 te integreren in de vernieuwde spuikokers van Kornwerderzand. Naast substantiële duurzame energieproductie vormt het een showcase van innovatieve Nederlandse Deltatechnologie voor (internationale) investeerders. Ook ontwikkelt TTC met partners in het Marsdiep nabij de kust van Texel een offshore testsite voor turbines in de orde van 200 - 500 kW.

Facts&Figures

Startdatum 2008
Locatie Den Oever
Project type: Investering
Fase: Realisatie

Investering: Pilot project: € 2,2 miljoen; opschaling Kornwerderzand (Afgerond: € 10 – 15 miljoen)
Investeringen uit bedrijfsleven € 5-7 mln
subsidies € 54 mln
Werkgelegenheid: Direct: 20fte
Indirect: 20fte