Northern Connections

Northern Connections

Omschrijving project

Northern Connections is een samenwerkingsverband van 20 clusters, regio’s en steden rond de Noordzee die gezamenlijk gaan werken aan een betere afstemming op het gebied van innovatieondersteuning voor ondernemers in de energiesector, met name het MKB. Innovatieondersteuning, door onder meer subsidie, heeft dikwijls een beperkte geografische focus. Ook verschilt per regio nogal eens de opzet. Hierdoor zijn kansen en mogelijkheden voor (innovatie)projecten in bepaalde regio’s niet of nauwelijks zichtbaar voor andere ondernemers, terwijl zij wellicht een goede oplossing zouden kunnen bieden. In het project Northern Connections werken de partners aan het structureren van samenwerking tussen clusters, steden en regio’s zodat meer ondernemers gaan deelnemen in transnationale innovatietrajecten.

Tijdens het project worden maatregelen die er bestaan op het gebied van innovatieondersteuning geanalyseerd en op elkaar afgestemd. Daarbij wordt directe betrokkenheid vanuit diverse private en publieke stakeholders gezocht zodat er betere samenhang ontstaat tussen politieke ambities en het potentieel van de clusters. Daarnaast worden diverse Living Labs in elke regio geïdentificeerd waarbinnen uitdagingen en kansen bestaan die diverse oplossingen vereisen. Deze Living Labs wil Northern Connections toegankelijk maken voor ondernemers en hen stimuleren gezamenlijk na te denken over vraag gestuurde en open oplossingen.

Door deze intensieve samenwerking tussen de regio’s ontstaat een interregionaal innovatieklimaat waarin MKB-ers gestructureerd samenwerken om de uitdagingen op energiegebied gezamenlijk aan te pakken.

Facts&Figures

Startdatum: November 2016
Einddatum: April 2020 

www.northernsearegion.eu/northern-connections
Budget: € 5.285.707
Bijdrage Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO): € 2.369.624