Incubator IDEA

Incubator IDEA

IDEA is er voor inventieve mensen en bedrijven met kansrijke ideeën voor innovaties in de duurzame economie. Dat kunnen aankomend ondernemers zijn, maar ook kennisinstellingen of gevestigde organisaties.

IDEA gelooft in de kracht van innovatie. Daarom willen we ondernemers in Noord-Holland Noord de ideale omgeving bieden om vernieuwende ideeën uit te werken tot succesvolle producten en bedrijven. IDEA staat voor: Incubator Duurzame Energie Alkmaar.

Wat doet IDEA?

Innovatieve ondernemers vinden bij IDEA een gesprekspartner die veel ervaring heeft in het doorontwikkelen van ideeën. Als het klikt en er is vertrouw, dan gaat IDEA in de onderneming investeren. Zo ontstaat een nauwe band met de ondernemer en kunnen we alle gewenste kennis, ervaring en expertise inbrengen.

  • Kennis en coaching. IDEA kan technische kennis inbrengen om productideeën verder uit te werken tot modellen, prototypes en uiteindelijk volwassen producten. Daarnaast bieden we dankzij ons netwerk toegang tot alle bedrijfskundige, juridische en commerciële kennis die nodig is om producten en ondernemingen verder te ontwikkelen en succesvol te maken.
  • Matchmaking. IDEA brengt innovatieve ondernemers in contact met andere bedrijven en partijen kennisinstellingen die meerwaarde bieden bij het uitwerken en realiseren van innovatieve ideeën.
  • Faciliteiten. IDEA stelt ondernemers faciliteiten ter beschikking, zoals kantoren, secretariële ondersteuning, vergaderruimtes, laboratoria en collegezalen.

Partners

De foundng fathers van IDEA zijn: Teamwork Technology, Energy Valley, Inholland, ENGIE, gemeente Alkmaar, ECN, en Ontwikkelingsbedrijf NHN. Daarnaast heeft IDEA ook businesspartners aan zich verbonden zoals de Rabobank en FLYNTH.

 

Wat levert het op?

IDEA ziet vooral kansen in  de volgende thema’s: de biobased economie, groen gas en energieopwekking uit onder meer zon, wind en water. IDEA zal met haar betrokkenheid nieuwe bedrijven gaan opleveren. Deze bedrijven zullen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de duurzame economie.

Voordeel voor de regio

Innovatie is de motor van de energietransitie. Innovatie zorgt ook voor de werkgelegenheid van de toekomst.

Vele partijen werken samen aan een kennis- en innovatiecluster op energiegebied in de regio Alkmaar. Dit ambitie heeft internationale potentie en maakt het mogelijk voor innovatieve en energie gerelateerde bedrijven zich makkelijk daar te vestigen. Dit is niet alleen belangrijk om de omslag naar duurzame energie te versnellen, maar het resulteert ook in de toename van het aantal arbeidsplaatsen en een beter carrière perspectief voor studenten en startende ondernemers in Alkmaar. Behalve IDEA wordt expertisecentrum voor biomassavergassing InVesta ontwikkeld en het DataScienceAlkmaar, dat zich richt op big data. Met deze 2 initiatieven werkt IDEA ook samen.

Voordeel voor het bedrijfsleven

IDEA kan voor de bedrijven een plek zijn waar ze een idee verder kunnen laten ontwikkelen. Dat gebeurt bijvoorbeeld al met de startup Senergine, die een warmtepomp ontwikkelt die meerdere warmepompbouwers kunnen inzetten voor het (decentraal) verwarmen of koelen van huizen en kantoren. De warmtepomp werkt op basis van thermo-akoestiek. Met een geluidsgolf wordt lokaal hoge of lage druk gecreëerd en respectievelijk warmte of koude opgewekt. Dit bedrijf is een startup van ECN, Teamwork technology en een Alkmaarse ondernemer. Daarnaast zullen veel studenten van Inholland werkervaring oip doen bij IDEA en bekend worden gemaakt met innovaties. Deze expertise komt later van pas bij de

Rol Stichting Energy Valley

Energy Valley was samen met Teamwork technology initiatiefnemer van IDEA. Energy Valley zit in de organisatie en het bestuur van de Stichting IDEA en zorgt met hun kennis, expertise en netwerken voor verdere groie van de incubator.

Stichting Energy Valley heeft als doel de economische structuur in het noorden van Nederland te versterken door duurzame energie-investeringen uit te lokken. Daarbij ligt de nadruk op de ontwikkeling en toepassing van marktinnovaties voor een klimaatneutrale energievoorziening, waarmee verduurzaming en economische groei hand in hand kunnen gaan (groene groei). Hierbij richt Energy Valley zich sterk op het mkb. Onze betrokkenheid bij het initiatief IDEA is een voorbeeld van onze werkwijze.