Groen Gas Hub Attero Wijster

Groen Gas Hub Attero Wijster

Attero produceert op zijn verwerkingslocatie Wijster biogas uit stortgas, uit teruggewonnen organisch materiaal uit restafval en gft-afval. Vanaf juni 2014 zal Attero via een biogasverzamelleiding ook biogas ontvangen van Kloosterman; een agrarische vergister in de buurt. Op de biogasverzamelleiding kunnen andere agrarische vergisters biogas leveren. Attero ontwikkelt ook het naastgelegen Energie Transitie Park Midden Drenthe en probeert industriële vergisters aan te trekken. Al deze biogasvolumes worden en kunnen door Attero worden opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit (groen gas) en geïnjecteerd in het aardgasnet. Een dergelijke configuratie noemen we een Groen Gas Hub; een netwerk van leveranciers van biogas met een centrale opwaardering, kwaliteitscontrole, compressie en injectie. Een deel van het biogas wordt door Rolande en Gastreatment Services gebruikt voor de productie van BioLNG.

Een Groen Gas Hub kan in bepaalde situaties een voordeel opleveren. Denk aan het schaalvoordeel – er hoeft slechts op één plek geïnvesteerd te worden in opwaardering, kwaliteitscontrole, compressie en injectie – waardoor kosten voor de aangesloten bedrijven dalen. Het project is opgenomen in de Green Deal van Noord-Nederland en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe.

Facts & Figures

Startdatum 2012

Duurzaam geproduceerde Petajoules: 4 mln Nm3 groen gas per jaar (= 0,1272 petajoule) *
Verminderde CO2-productie 50 kton/jr

* Tot en met 2014 opwerkingscapaciteit geinstalleerd voor circa 15 mln groen gas per jaar