Groen Gas Hub Attero Groningen

Groen Gas Hub Attero Groningen

Aan de oostkant van de stad Groningen staat de gecombineerde afvalscheidings- en vergistingsinstallatie van Attero. Hier verwerkt het bedrijf  het restafval uit vrijwel de gehele provincie Groningen. In de scheidingsinstallatie worden metalen, vervangende brandstoffen, kunststof verpakkingsafval en organisch afval (organische natte fractie) uit het afval teruggewonnen als grondstof voor verdere opwerking. Het organische afval ondergaat een was- en zeefbehandeling, wordt gemengd en voorbehandeld en naar de vier vergistingsreactoren gepompt. Hier zetten bacteriën de organische materialen om in biogas. Sinds 2010 werken we het biogas op locatie op tot aardgaskwaliteit. Attero voedt het gas als groen gas in op het lokale aardgasnet.

De rol van Energy Valley hierbij is ondersteunend en faciliterend.

Facts & Figures

Startdatum: 2008

Werkgelegenheid: 5 fte
Duurzaam geproduceerde Petajoules per jaar: 0,2
CO2-reductie per jaar: 10 kton (5,5 MNm³ gg/jr)