Energising deltas / Energiedijken

Energising deltas / Energiedijken

Het project Energiedijken combineert waterveiligheid en waterbeheer met duurzame energieopwekking tot een innovatief exportproduct. Drie bedrijven (Tocardo, Redstack en Strukton) werken nauw samen met drie onderzoeksorganisaties (Deltares, ECN en Erasmus Universiteit Rotterdam) om kennis te verwerven over een optimale energieopwekking in combinatie met zo laag mogelijke omgevingseffecten. Tidal Testing Centre (TTC) verzorgt de algemene coördinatie.

De Afsluitdijk, de Brouwersdam,  de Grevelingendam en de Oosterscheldekering zijn waterwerken waarin deze  innovatieve energie-uit-watertechnologie zal worden toegepast. Door gebruik te maken van tidal energy (energie uit getijdestroming met waterturbines) en blue energy (energie uit de combinatie van zoet en zout water) kan een dijk, dam of kering een belangrijke  bijdrage leveren aan de duurzame energieproductie.

De stichting Energy Valley helpt de stakeholders om de exportmarkt te ontsluiten en de concurrentiekracht te versterken.