CLean INland SHipping | CLINSH

CLean INland SHipping | CLINSH

Sustainable waterway transport, clean air

CLINSH – CLean INland SHipping – is een project waarin emissie-reducerende technologieën en alternatieve brandstoffen in de praktijk worden getest. De praktijktest geeft waardevolle informatie over de effectiviteit en operationele kosten. Het hoofddoel van CLINSH is om bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit in stedelijke gebieden.

Demonstratie project

De prestaties van de verschillende emissie-reducerende technieken en alternatieve brandstoffen worden getest op 30 schepen. Voor en na de aanpassingen zullen de emissies van de schepen worden gemonitord in de praktijk. De meetresultaten worden verzameld in een database dat als een instrument door lokale, regionale, nationale en Europese overheden gebruikt kan worden voor (nieuw) beleid voor vergroening van de binnenvaartvloot.

Walstroom

Bijkomend zal CLINSH ook de voordelen van walstroom ten aanzien van de lokale overheden belichten. Tot nu toe komt de energie voor verwarming, verlichting en andere activiteiten aan boord meestal van generatoren. Door over te schakelen op walstroom, zullen schepen minder uitstoten en zal havens verbeteren. Het CLINSH project wil met het versnellen van de emissiereductie in de binnenvaartsector voldoen aan de toekomstige, strengere regelgeving. Dit doet CLINSH door:

  • het effect aan te tonen van de vergroeningsmaatregelen in de binnenvaartsector
  • het stimuleren van de sector om zelf vergroeningsmaatregelen te nemen

Europese LIFE-subsidieprogramma

Het CLINSH project is een samenwerking tussen 17 partners uit vier Europese landen, waaronder universiteiten, havenautoriteiten, lokale overheden en private bedrijven. De projectbegroting bedraagt ruim 8,7 miljoen euro waarvoor vanuit het Europese LIFE-subsidieprogramma 60% subsidie is verleend.