Blue energy pilot

Blue energy pilot

Rik Siebers, directeur van REDstack, het bedrijf dat de voor Blue Energy benodigde RED-technologie (reverse electro-dialysis) ontwikkelt, opschaalt en vermarkt: ‘We zijn in de zomer van 2013 gestart met de bouw van een kleine procesinstallatie. Die installatie is ons onderzoeksinstrument. Het is nog een hele klus geweest om de procesinstallatie goed te ontwerpen en technisch te engineeren. Voor de bouw hebben we bovendien een vergunningstraject moeten doorlopen.

Het gebouw met de afmetingen 35 meter bij 17 meter bij 10 meter (lxbxh) staat op het zuidelijke werkeiland bij Breezanddijk. We hebben stacks - opeenstapelingen van membranen en elektroden - en membranen nodig, die we in de installatie monteren. De stacks komen van onszelf. FujiFilm levert de membranen. Verder is Wetsus, het technologisch topinstituut, als projectpartner bij de pilot betrokken.’

Blue energy
Wat is Blue Energy ook alweer? ‘Het gaat om een nieuwe technologie, waarmee het verschil in zoutconcentratie tussen zoet en zout water kan worden benut voor de winning van energie’, legt Siebers uit. ‘Positieve en negatieve deeltjes worden met ionselectieve membranen zodanig gescheiden, dat er stroom gaat lopen. Dit proces noemen we omgekeerde elektro-dialyse. Omdat de Afsluitdijk zoet en zout water scherp scheidt, leent deze locatie zich als geen ander voor een onderzoek.’

Resultaten
‘Het is een project van meerdere jaren. Ik verwacht dat we eind 2015 een heel eind met het onderzoek zijn opgeschoten. Als de onderzoeksresultaten aantonen dat de technologie werkt - ook gedurende een langere periode - is de pilot wat mij betreft een succes.’

Vervolgstappen
En wat zijn dan de vervolgstappen? ‘Aanvankelijk dacht ik aan een pilotinstallatie die we daarna opschalen naar een demonstratie-installatie. De pilotinstallatie is echter beter ontworpen en daardoor robuuster dan we aanvankelijk hadden voorzien. Daardoor kunnen we stabieler onderzoek doen: de proeven kunnen langer duren en we hebben betere controlemogelijkheden. In feite zijn we al met een stukje opschaling bezig’, zegt Siebers.

Duurzame energiewinning
‘Als de onderzoeks-, demonstratie- en opschalingsfasen zijn afgerond, verwacht ik tot een stack-module module te komen, voorzien van membranen, die kan worden ingezet voor duurzame energiewinning’, aldus Siebers. ‘Afhankelijk van de hoeveelheid te leveren energie kunnen meerdere productie-eenheden op de Afsluitdijk - maar ook wereldwijd - worden ingezet.’