Strategische partners

De stichting Energy Valley wordt op projectbasis gefinancierd door een brede groep aan Strategische Partners, bestaande uit provincies, gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen.