Strategic Board

De Strategic Board adviseert Stichting Energy Valley over strategische en inhoudelijke keuzes. Hierin zitten vertegenwoordigers uit de energiesector, overheden en kennisinstellingen.

Daarnaast is er een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de bedrijfsvoering, personele zaken en financiën.

Leden van de Strategic Board van stichting Energy Valley:

 • Directeur GasTerra
 • Drs. G.J. (GertJan) Lankhorst (voorzitter)
 • Burgemeester Gemeente Leeuwarden
 • Drs. F.J.M. (Ferd) Crone
 • Directeur Ekwadraat
 • Ing. D. (Douwe) Faber
 • Directeur N.V. NOM
 • Drs. S. (Siem) Jansen
 • Directeur ECN: Energieonderzoek Centrum Nederland
 • Dhr. P. (Paul) Korting
 • Collegevoorzitter Hanzehogeschool Groningen
 • Drs. H.J. (Henk) Pijlman
 • Voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. Dr. S. (Sibrand) Poppema
 • Directeur Groningen Seaports
 • Dhr H.D. (Harm) Post
 • Directeur Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
 • Dhr. Ir. G.J.M. (Gerald) Schotman
 • Director Business Development N.V. Gasunie
 • Drs. U. (Ulco) ┬áVermeulen
 • Directeur Public Affairs Eneco Groep
 • Dhr. R. (Ron) Wit MSc