Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen, die toezicht houden op bedrijfsvoering, personele zaken en financiën.

Daarnaast is er een Strategic Board met vertegenwoordigers uit de energiesector, overheden en kennisinstellingen. De Strategic Board adviseert de Stichting Energy Valley over strategische en inhoudelijke keuzes.

Leden van de Raad van Toezicht stichting Energy Valley:

  • voormalige bestuursfuncties bij o.m. KPN, Essent en Groningen Airport Eelde
  • Ir. J.C. (Joop) Volkers (voorzitter)
  • o.m. voormalig directeur Agentschap Telecom / bestuursvoorzitter O2G2
  • Mw. M.G. (Marita) Schreur
  • o.m. voormalig lid Raad van Bestuur Friesland Bank
  • Dhr. T. (Teun) Branbergen