Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit drie mensen, die toezicht houden op bedrijfsvoering, personele zaken en financiën.

Daarnaast is er een Strategic Board met vertegenwoordigers uit de energiesector, overheden en kennisinstellingen. De Strategic Board adviseert de Stichting Energy Valley over strategische en inhoudelijke keuzes.

Leden van de Raad van Toezicht stichting Energy Valley:

Joop Volkers Ir. J.C. (Joop) Volkers
voorzitter Raad van Toezicht
voormalige bestuursfuncties bij onder meer KPN, Essent en Groningen Airport Eelde
Teun Branbergen Dhr. T. (Teun) Branbergen
voormalig lid van de Raad van Bestuur van de Friesland Bank
Marita Schreur Mw. M.G. (Marita) Schreur
voormalig directeur bij Agentschap Telecom/ bestuursvoorzitter van de Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen.