Missie, visie en doel

Stichting Energy Valley is erop gericht de energiesector in Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord uit te bouwen. Dit door nauwe publiek-private samenwerking om de juiste randvoorwaarden te creëren en nieuwe (kennis)projecten te versnellen. De focus voor de stichting ligt daarbij op de SWITCH-thema's: Gas in Transitie, Energysysteem 2.0 en Offshore Energy

Missie

Stichting Energy Valley stimuleert, activeert, faciliteert en verbindt partijen om marktkansen op het gebied van schone en innovatieve energie tot realisatie te brengen.

Visie

Het Noorden van Nederland heeft een sterke energiepositie, met veel kennis en bedrijvigheid. Stichting Energy Valley brengt partijen samen om dit uit te bouwen en voorop te lopen in de transitie naar een duurzame energie-economie.

Doel

Stichting Energy Valley heeft als doel nieuwe banen, bedrijvigheid en kennis op het gebied van schone energie in het Noorden van Nederland te stimuleren.