Missie, visie en doel

Noord-Nederland is de nationale energieregio. Het ligt centraal maar ook direct aan de Noordzee, in het hart van het Noord-Europese gas- en stroomnet en heeft een paar belangrijke energiehavens. Dit maakt de Energy Valley regio tot ‘energierotonde’ voor een stabiele Nederlandse en Europese energievoorziening. Daar heeft zich veel energiebedrijvigheid en –kennis opgebouwd met meer dan 4.500 bedrijven en 30.000 directe voltijds banen.

Missie

Stichting Energy Valley werkt met bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan het versterken van de Noord-Nederlandse economie, door marktkansen op het gebied van schone en innovatieve energie om te zetten in banen en bedrijvigheid.

Visie

Schone en innovatieve energie is een belangrijke kans voor de economische ontwikkeling van Noord-Nederland. Daarbij kan worden voortgebouwd op het bestaande cluster aan energiebedrijven en -kennis.

Doel

Stichting Energy Valley heeft als doel de economische structuur in het noorden van Nederland te versterken door duurzame energie-investeringen uit te lokken. Daarbij ligt de nadruk op de ontwikkeling en toepassing van marktinnovaties voor een klimaatneutrale energievoorziening, waarmee verduurzaming en economische groei hand in hand kunnen gaan (groene groei). Als clusterorganisatie vervullen wij een schakelrol tussen markt en overheid, onderzoek en toepassing, grootbedrijf en mkb. We ontwikkelen geen eigen projecten, maar fungeren als verbinder van ideeën, mensen en belangen om nieuwe investeringen te stimuleren. We zetten onze vakinhoudelijke kennis, brede relatienetwerk en organiserende vermogen in om op projectbasis krachten te bundelen, creatieve oplossingen te bedenken en barrières weg te nemen.