De Energy Valley Regio

De provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord vormen samen de Energy Valley regio met een stevige concentratie van de Nederlandse energieproductie, bedrijvigheid en kennis. De regio is dé nationale energieleverancier met grootschalige en decentrale opwek en opslag, op een gunstige plek met energiehavens aan de Noordzee en in het hart van het Noord-Europese gas- en stroomnet.

Energy Valley Regio Energy Valley Regio

Hiermee wordt een schakelrol vervuld als ‘energierotonde’ voor een stabiele Nederlandse en Europese energievoorziening. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken daarbij samen aan een breed programma met investeringen in nieuwe infrastructuur, kenniscentra en innovatieve energiesystemen. Dit is een belangrijke motor voor de economie en werkgelegenheid in de regio en daarbuiten.

Energy Valley regio in cijfers

Noord-Nederland is met nagenoeg de gehele Nederlandse gaswinning en -opslag de grootste gasproductent in de Europese Unie. Daarbij staat ook een kwart van het nationale opgestelde vermogen uit grote elektriciteitscentrales in de regio. Hiermee komt ruim de helft van de nationale toegevoegde waarde van de energiesector uit de regio. Dit is een stevige basis voor uitbouw van groene energie. Om de ontwikkeling van de energiesector te meten wordt jaarlijks de Energiemonitor Noord-Nederland opgesteld. Uit de meest recente editie (cijfers 2013) blijkt onder meer dat de regio:

  • 22% van de nationale duurzame energie produceert;
  • 9% van het eigen energiegebruik zelf duurzaam opwekt (landelijk 4,5%)
  • 38% van de Nederlandse duurzame energie uit wind produceert
  • 29% van het biogas en 37,5% van het groen gas in Nederland produceert
  • 4.550 bedrijven en 31.300 directe voltijdbanen in de energiesector telt
  • €12 miljard investeert in duurzame energie en besparing (tussen 2010 en 2020)
Projecten in de Energy Valley regio