Energy Valley Regio in cijfers

Noord-Nederland is met nagenoeg de gehele Nederlandse gaswinning en -opslag de grootste gasproductent in de Europese Unie. Daarbij staat ook een kwart van het nationale opgestelde vermogen uit grote elektriciteitscentrales in de regio. Hiermee komt ruim de helft van de nationale toegevoegde waarde van de energiesector uit de regio. Dit is een stevige basis voor uitbouw van groene energie. Om de ontwikkeling van de energiesector te meten wordt jaarlijks de Energiemonitor Noord-Nederland opgesteld. Uit de meest recente editie (cijfers 2013) blijkt onder meer dat de regio:

  • 22% van de nationale duurzame energie produceert;
  • 9% van het eigen energiegebruik zelf duurzaam opwekt (landelijk 4,5%)
  • 38% van de Nederlandse duurzame energie uit wind produceert
  • 29% van het biogas en 37,5% van het groen gas in Nederland produceert
  • 4.550 bedrijven en 31.300 directe voltijdbanen in de energiesector telt
  • €12 miljard investeert in duurzame energie en besparing (tussen 2010 en 2020)
Projecten in de Energy Valley regio