Over Energy Valley

Stichting Energy Valley zet zich met bedrijven, kennisinstellingen en overheden in om marktkansen op het gebied van schone en innovatieve energie te realiseren. Dit doen we in Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord. We zijn vanaf 2003 actief als clusterorganisatie om bedrijvigheid, banen en kennis op het gebied van duurzame energie in het Noorden uit te bouwen. Sindsdien zijn vele partijen en instanties betrokken bij talrijke investeringen in nieuwe energieproductie, infrastructuur en -kennis.

Focus

Noord-Nederland geeft met de Noordelijke Energie Agenda SWITCH invulling aan het landelijke Energieakkoord. De ambities liggen hierbij hoger dan landelijk: in 2020 wil het Noorden 21% van het regionale energiegebruik duurzaam opwekken. Hiermee moeten er 3.600 ‘groene’ banen bijkomen. Stichting Energy Valley geeft geen uitvoering aan SWITCH; dit doen de provincies en gemeenten middels hun eigen energieprogramma’s. Wij zetten ons wel in om energie-innovaties op de SWITCH-thema’s Gas in Transitie en Energiesysteem 2.0 verder te helpen.

Wat wij doen

Stichting Energy Valley stimuleert duurzame energie-innovaties om nieuwe bedrijvigheid naar de regio te halen en banen te creëren. Ons doel is dus de regionale economie te stimuleren. De nadruk ligt niet zozeer op zoveel mogelijk duurzame energie en besparing, maar op de ontwikkeling en toepassing van (markt)innovaties voor duurzaam gas en slimme energiesystemen. Dit biedt goede kansen voor de regio, waarbij economische groei en verduurzaming hand in hand kunnen gaan.

Kerntaken

Business Development

Stichting Energy Valley stimuleert en ondersteunt (mkb-)ondernemers om nieuwe producten en diensten op het vlak van duurzaam gas en slimme energiesystemen naar de markt  te brengen. We investeren niet zelf, maar stelleneen team aan vakspecialisten beschikbaar om initiatiefnemers te helpen bij:

  • Visievorming & Conceptontwikkeling
  • Coalitievorming & Partnersearch
  • Strategisch & Beleidsmatig advies
  • Technisch & Financieel advies
  • Belangenbehartiging & Promotie


Projectontwikkeling

Stichting Energy Valley coördineert een aantal projecten die voor nieuwe kennis en bedrijvigheid moeten zorgen. Deze projecten voeren we uit met diverse markt- en kennispartijen. We werken hierbij samen met veel partijen en instanties, ook met internationale partners rondom de Noordzee.

Financiering

Stichting Energy Valley wordt op projectbasis gefinancierd door een diverse strategische partners uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. De huidige projectperiode loopt tot en met 2019.