Zuidhorn rijdt voortaan groen op eigen afval

18 nov 2013

De gemeente Zuidhorn heeft besloten haar dienstauto's voortaan op groengas te laten rijden. Haar acht dienstwagens rijden voortaan op groen gas. De vier bedrijfswagens die nu op aardgas rijden, gaan over op groen gas. Daarnaast heeft de gemeente vier nieuwe dienstauto's aangeschaft, die ook op groen gas gaan rijden.

Om deze duurzame en milieuvriendelijke investering te vieren, vindt op vrijdagmiddag 22 november aanstaande in de werkplaats van Noordhorn de officiële ingebruikname van deze energiezuinige dienstauto's plaats. Met deze investering wil de gemeente blijk geven van klimaatbewuste bedrijfsvoering en het een voortrekkersrol vervullen op het gebied van duurzaamheid.

Bij het vaststellen van het klimaatbeleid heeft de raad aangegeven dat de gemeente meer milieuvriendelijke auto's dient in te zetten. Zo rijden de bedrijfswagens, die in 2010 zijn aangeschaft, al op aardgas. Deze wagens gaan nu ook over op groen gas. Bij de aanschaf van de vier nieuwe dienstauto's, van leverancier Century Autogroep, geeft de gemeente nog verder invulling aan duurzaamheid en de uitvoering van het klimaatbeleid. De auto's hebben allemaal de slogan 'Gemeente Zuidhorn rijdt op groen gas' op de zijkant staan.

Op de werkplaats in Noordhorn komt ook een eigen vulpunt voor gas, een zogenaamd CNG tankstation. Ook de al bestaande aardgas auto's kunnen gebruik maken van deze tank. De gemeente heeft hiervoor gekozen, omdat in de directe nabijheid van Zuidhorn geen gelegenheid is om gas te tanken. De installatie van een eigen vulpunt levert een positieve bijdrage aan duurzaamheid en het milieu. Ook financieel levert het gebruik v an groen gas voordeel op. De auto's rijden op het afval dat uit de eigen gemeente komt en verwerkt wordt door het afvalverwerkingsbedrijf Attero tot biogas. Dit wordt vervolgens opgewerkt tot groen gas en in het gasnet gepompt. Een kilogram organisch afval levert voldoende gas op voor één autokilometer.

Verantwoordelijk wethouder Jan Oomkes: 'De auto's van de gemeente rijden nu 100 procent klimaatneutraal op eigen afval.'

Nieuwsarchief