Seminar door Action Group ‘Energy & Water Works’ tijdens EU Sustainable Energy Week

13 mei 2014

De EU Sustainable Energy Week (EUSEW) is een toonaangevende conferentie - in Brussel van 23 tot 27 juni - gericht op energie-efficiency en oplossingen voor hernieuwbare energie. Op woensdag 25 juni organiseert de Action Group ‘Energy & Water Works’ een interessant programma met discussies en lezingen. Hierbij wordt ingegaan op de rol van de nieuwe Action Group en komen de laatste ontwikkelingen op het gebied van energie en water langs.

Tijdens deze bijeenkomst komen de ervaringen van enkele projecten die zich in verschillende fasen van de innovation cycle bevinden (onderzoek, ontwikkeling, markt en export) aan bod. Daarnaast wordt gekeken naar de uitdagingen op de gebieden governance, financiering en innovatie.

Seminar Energy & Water Works, Energising Sustainable Deltas

Locatie:            House of the Dutch Provinces, Trierstraat 59-61, Brussels

Datum:              Woensdag 25 juni 2014

Tijd:                  13.30 – 16.30 uur

Aanmelden:      U kunt zich hier aanmelden.

Over de Action Group Energy & Water

Met de steun van de European Innovation Partnership on Water is dit jaar de Action Group ‘Energy & Water Works – Energizing sustainable deltas’ aan de slag gegaan. Het belangrijkste doel van de Action Group is de interesse vanuit Europa te stimuleren voor innovatieve kruisbestuivingen tussen energie en water bij het ontwikkelen van beleid, markten en kennis. Voor meer informatie over de Action Group Energy & Water Works en Energising Delta’s kunt u terecht op: http://www.energisingdeltas.com/

Over de EU Sustainable Energy Week

Gelanceerd in 2006 als een initiatief van Europese Commissie is de EU Sustainable Energy Week (EUSEW) uitgegroeid tot een toonaangevende conferentie voor de publieke sector, agentschappen, private ondernemingen, Ngo’s en industriële samenwerkingsverbanden die als doel hebben de klimaat- en energiedoelen van de EU te halen. Voor iedereen die geïnteresseerd is in hernieuwbare en efficiënte energie is de conferentie EUSEW de ‘place to be’ geworden.

Voor meer informatie over EUSEW kunt u terecht op: www.eusew.eu

Nieuwsarchief