Vergister Wieringerwerf wordt herontwikkeld

18 nov 2013

Maandag heeft TechnoCow BV met de eigenaren van Vergister Waterpark, CAV Agrotheek en van der Stelt BV, een herontwikkelingsovereenkomst gesloten, met tot doel de overname van de installatie in Wieringerwerf. De huidige eigenaren CAV Agrotheek en van der Stelt blijven nauw betrokken bij de herontwikkeling en de exploitatie door hun rol in aan- en afvoer van meststoffen voor de vergister.

TechnoCow wil de vergister, die sinds 2007 operationeel is, opwaarderen om kosten te reduceren, de productiviteit te vergroten en daarmee het rendement van de vergister te verhogen. Jeroen de Schutter, directeur van CAV Agrotheek: 'Wij zijn blij met de komst van TechnoCow als herontwikkelaar van onze vergister. Met hun kennis en innovatieve Duitse technologie zullen zij de vergister optimaliseren en klaarmaken voor de toekomst.'

Kostenreductie door bewezen nieuwe techniek

TechnoCow heeft voor de Benelux een exclusieve samenwerking gesloten met het Duitse NOVIS GmbH voor het toepassen van haar twee-fase vergistingstechnologie. Van dit concept draaien in Duitsland al weer enkele jaren verschillende vergisters, dit naar volle tevredenheid van de eigenaren. Door de zure eerste fase kan de vergister hoge concentraties, tot 60%, gras of andere vezelige oogstresten co-vergisten. Door de extra afbraak van de biomassa in deze fase wordt ook extra biogas gecreƫerd. Daarnaast zal de vergister instaat zijn om bijvoorbeeld tot 40% pluimveemest te vergisten.

Door het toepassen van de TechnoCow-techniek, die gemakkelijk binnen de bestaande tankinfrastuctuur is in te passen, zal de vergister na de opwaardering een brede samenstelling van substraten verwerken waardoor de kosten worden verlaagd terwijl de opbrengst wordt verhoogd door de extra inkomsten uit de extra biogasproductie.

Mestverwerking

Naast het nieuwe vergistingsconcept dat zal worden toegepast, onderzoekt TechnoCow op dit moment de optimale wijze om het digestaat te verwerken; in ieder geval zal na scheiding de dikke fractie ten dele worden ingedroogd door gebruik te maken van de restwarmte van de generator. AgentschapNL heeft hiervoor reeds een subsidie ('de SDE-uitbreiding warmte') beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt nog gekeken of het fosfaat uit de dunne fractie verwijderd kan worden. Uiteindelijk zal de vergister klaar zijn om een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke verwerking van mest volgens de aangekondigde striktere eisen van de overheid.

Planning

De komende tijd brengt TechnoCow in samenwerking met CAV Agrotheek en van der Stelt de mogelijke meststromen en cosubstraten in kaart en volgens planning zal TechnoCow dan begin 2014 de vergister ombouwen. Medio 2014 moet de dan vernieuwde vergister operationeel zijn. CAV Agrotheek, Van der Stelt en TechnoCow kijken uit naar de nieuwe samenwerking waarin alle drie de partijen hun kennis en kunde zullen inbrengen.

 

 

 

Nieuwsarchief