Update Switch Gas in Transitie - Noord Nederland waarschuwt voor aanpassing Regeling Gaskwaliteit

11 sep 2015

Een voorstel om de Regeling Gaskwaliteit aan te passen leidt ertoe dat het invoeden van groen gas in het Nederlandse aardgasnet op termijn vrijwel onmogelijk wordt. Dat komt doordat in het voorstel de calorische waarde niet meer dan 1,5 procent mag afwijken van het gas in het aardgasnet en dankzij de import van gas de calorische waarde van het aardgas in het Nederlandse aardgasnet stijgt. Het doorvoeren van de voorgestelde Regeling Gaskwaliteit betekent dat de productie en invoeding van groen gas ernstig onder druk komt te staan. In een gezamenlijke reactie heeft Noord Nederland de Minister dan ook met klem verzocht om dit onderdeel van deze aanpassing niet door te voeren.

Nieuwsarchief