Tweede tender Groen Gas: nog vijf weken te gaan

02 sep 2014

Op 7 oktober sluit de tweede tender gericht op innovatieve Groen Gas-projecten. Bij Groen Gas denken we ook aan synthesegas en biogas. Wanneer u werkt aan een innovatief project dat er toe bijdraagt dat de inzet van Groen Gas goedkoper wordt en een bijdrage levert aan de duurzaamheiddoelstelling in 2020 dan kan deze tender u helpen dat project mogelijk te maken.

Met name worden projecten gestimuleerd gericht op het gebied van vergassing, vergisting en infrastructuur. Apart aandacht vragen we voor projecten die mestverwerking en Groen Gas (biogas) productie op boerderijniveau weten te combineren.

Kostprijsverlaging

De programmalijn ‘Vergassing’ richt zich op onderzoek naar kostprijsverlaging of het verbeteren van de performance in meest brede zin. Denk hierbij aan onderzoek naar toepassing van goedkopere biomassa of mengstromen, verbeteren van de efficiency, bedrijfsprestaties zoals de beschikbaarheid, betere reiniging/opwerking van het (synthese)gas. Onder vergassing wordt thermische vergassing van droge biomassa/mengstromen (temperatuur boven 800 graden Celsius) of superkritische vergassing van natte stromen verstaan.

Efficiencyverbetering

De programmalijn ‘Vergisting’ richt zich op onderzoek naar kostprijsverlaging of het verbeteren van de performance in meest brede zin. Denk hierbij aan; verbreding van het biomassa-aanbod, efficiencyverbetering, ontsluiting van lignocellulose, toeslagstoffen zoals enzymen, benutting van bijproducten zoals mineralen.

Vergisting wordt breed opgevat; vergisters op boerderijen, industriële vergisters, vergisters bij RWZI’s, innovatieve vergisters zoals hogedrukvergisting. Tot de programmalijn ‘Vergisting’ behoren ook gecombineerde mestverwerking en vergisting en het ‘repoweren’ van zogenaamde ‘MEP’-vergisters. In het laatste geval gaat het alleen om installaties rond de vergister zoals efficiënte opwerkingsinstallaties.

De programmalijn ‘Infrastructuur’ richt zich op alle projectelementen die zich bevinden tussen productie en afnemer van Groen Gas, biogas of synthesegas. Denk hierbij aan; biogashubs, buffers, meetapparatuur, kwaliteitsbewaking (b.v. poortwachter), logistieke optimalisatie.

Een kansrijke toepassing van Groen Gas betreft de mobiliteit, zowel het wegtransport (bio-CNG en bio-LNG) als varen op bio-LNG. Groen Gas-toepassingen in de mobiliteit vormen een TKI Groen Gas-programmalijn, maar komen niet in aanmerking voor subsidie in het kader van deze subsidieregeling.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze tender kunt u terecht op de RVO-website: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/tender-groen-gas

Nieuwsarchief