Twee programma’s over Integratie van energiesystemen

15 aug 2014

De Topsector Energie, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben gezamenlijk bepaald dat er twee onderzoeksprogramma’s ontwikkeld zullen worden waarbij de integratie van de verschillende energiesystemen centraal staat.

Doel onderzoeksprogramma

Het doel van beide programma's is het stimuleren van systeeminnovaties die leiden tot nieuwe kennis, diensten en producten die nodig zijn om de energievoorziening toekomstbestendig te maken, waarbij het gehele energiesysteem (inclusief gas, elektriciteit, warmte) integraal bekeken wordt.

Dit betekent een zodanige inrichting dat de energievoorziening zoveel mogelijk gebruik maakt van het potentieel voor duurzame energie, betrouwbaar en betaalbaar blijft en de transitie naar een duurzame energievoorziening optimaal faciliteert. Deze innovaties zijn gericht op de integratieaspecten en moeten ertoe leiden dat de uitdagingen in de snel veranderende energievoorziening adequaat worden opgepakt.

Korte en lange termijn onderzoek

In de twee onderzoekprogramma’s kunnen zowel korte als lange termijn onderzoeksvoorstellen worden ingediend. De NWO gebieden Exacte Wetenschappen en Maatschappij- en Gedragswetenschappen bereiden het onderzoeksprogramma Systeemintegratie voor met ruimte voor wetenschappelijk onderzoek op lange termijn. Van de kennisinstellingen, die hiervoor projectvoorstellen indienen, wordt verplicht dat ze samenwerken met bedrijven en/of maatschappelijke organisaties die een eigen cash bijdrage leveren. De call zal in december 2014 open gaan.

Het TKI-programma wordt uitgevoerd door RVO en richt zich op korte/middellange termijn projecten waarbij bedrijven het voorstel indienen en mogelijk met kennisinstellingen samenwerken. De tender Systeemintegratie is inmiddels geopend.

Informatiemiddag en Matchmaking Systeemintegratie

NWO en RVO organiseren op maandag 8 september een bijeenkomst om ondernemers, netbeheerders, wetenschappers, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen bijeen te brengen, om de mogelijkheden te verkennen om samen een 'projectvoorstel Systeemintegratie' in te dienen in één of beide programma's.

Aan het begin van de middag wordt eerst informatie gegeven over de geplande vorm en inrichting van het NWO-programma. Hierna kunt u in individuele en rondetafelgesprekken uw onderzoeksvraag, probleemstelling of propositie pitchen en bespreken, met als hoofddoel samenwerkingspartners te vinden. Daarnaast is er gelegenheid om met inhoudelijke adviseurs in gesprek te gaan.

Programma, maandag 8 september 2014

12.00 - 13.00: NWO-voorlichtingssessie

13.00 - 13.30: Inloop

13.30 - 14.00: Voorlichting subsidieprogramma + uitleg rondetafelgesprekken

14.00 - 14.30: 1e sessie rondetafelgesprekken

14.30 - 15.00: 2e sessie rondetafelgesprekken

15.00 - 15.30: Pauze

15.30 - 16.00: 3e sessie rondetafelgesprekken

16.00 - 16.15: afronding

16.15 - 17.00: Vragensessie en borrel

Locatie:

 Jaarbeurs Utrecht, de Missionzaal in het Supernova deel (eerste verdieping)

U kunt zich via deze link aanmelden voor de informatiemiddag.

Nieuwsarchief