Tussenstand SDE+ 2015

04 jun 2015

Op 31 maart 2015 is de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+ 2015) geopend. De SDE+ is een regeling die het ministerie van Economische Zaken inzet om de productie van duurzame energie te stimuleren.

Voor de SDE+ 2015 is een budget van € 3,5 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. In onderstaande tabel staat de stand van zaken van donderdag 21 mei 2015 17.00 uur voor de categorieën hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte én WKK en hernieuwbaar gas. De tabel toont het aantal ingediende aanvragen en het maximaal aangevraagde budget. Dit is een bruto bedrag. De aanvragen worden momenteel beoordeeld. Hierdoor kan weer budget beschikbaar komen, omdat er bijvoorbeeld aanvragen (gedeeltelijk) worden afgewezen. Ook kan er budget vrijkomen, omdat bepaalde projecten geen doorgang vinden.

Er zijn nog geen beschikkingen verstuurd. Zodra dit het geval is, wordt dit aan het overzicht toegevoegd. Dit overzicht wordt iedere twee weken geactualiseerd, totdat het volledige budget voor 2015 aan projecten is toegekend. Deze tabel is een samenvatting. Een gedetailleerd overzicht vindt u in de bijlage (zie Download).

Tabel SDE+ 2015 aanvragen per 21 mei 17.00 uur

Categorie  Aantal vragen Max. aangevraagd budget in miljoen euro
Hernieuwbare elektriciteit      
Windenergie 99   
Zon-PV 36  
Biomassa -  
Waterkracht 1  
Totaal hernieuwbare elektricteit 136 1.721,6
     
Hernieuwbare warmte én WKK            
Afval -  
     
Biomassa 76  
Geothermie 3  
Zonthermie -  
Totaal hernieuwbare warmte én WKK 79 1.697,4
     
Hernieuwbaar gas    
Groengas -  
Groengas hub -  
Totaal hernieuwbaar gas - -
     
Totaal SDE+ 2015 215 3.419,0NB 1. In de tabel worden afgeronde waarden getoond. De som van de getoonde individuele waarden kan daarom afwijken van het totaal.
NB 2. In dit overzicht is de maximale budgetclaim weergegeven van de aanvragen ontvangen tot 21 mei 2015 17.00 uur.
NB 3. Vanwege strategisch belang en concurrentie gevoeligheid is in het overzicht beperkte informatie opgenomen. Meer gedetailleerde informatie zal worden verstrekt, zodra de gegevens in het overzicht niet herleidbaar zullen zijn tot individuele projecten.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Nieuwsarchief