Toolkit Handleiding participatieplan windenergie op land

15 apr 2015

Ecofys en Houthoff Buruma hebben een toolkit samengesteld voor de ontwikkeling van een participatieplan windenergie op land.  Deze toolkit helpt om de participatie van alle betrokkenen (overheden, ontwikkelaars, burgers) vanaf de eerste planvorming tot en met de exploitatie te organiseren. Hoewel de meeste mensen in Nederland voorstander zijn van de toepassing van duurzame energie, blijkt dat op projectniveau, en zeker voor windenergie, vaak ingewikkelder te liggen. De voortgang van windprojecten stagneert regelmatig door bezwaren uit de omgeving die vaak tot aan de hoogste instanties blijven spelen. Het maatschappelijke draagvlak is onvoldoende geborgd.

De toolkit 'Handleiding participatieplan windenergie op land' bevat 7 richtsnoeren voor het opstellen van een participatieplan. Deze variëren van het goed afbakenen van de reikwijdte van het plan, het identificeren van de stakeholders en de project-specifieke uitdagingen tot aan het in de gaten houden van de haalbaarheid van het windproject. Ook wordt aangegeven wat de juridische beperkingen zijn. Zo is een participatieplan (nog) niet wettelijk vastgelegd en kunnen overheden ontwikkelaars niet altijd verplichten tot financiële participatie door de omgeving.

U kunt deze handleiding gratis downloaden van de Ecofys website.

Bron: Ecofys

Nieuwsarchief