Theo Wollthuis, Optiliease: ‘Energie is de motor van voertuigen, die willen we verduurzamen’

23 okt 2015

Wat doet uw organisatie?

‘Optilease is een zusterbedrijf van Mobilectra, waarbij Optilease de operationele leasing verzorgt voor het mkb inzake auto’s en bedrijfsauto’s en Mobilectra vervoersconcepten voor gemeentes waarbij elektrisch vervoer door langdurig werklozen binnen de gemeentegrenzen worden aangeboden. Optilease helpt het mkb bij de combinatie van verduurzaming en kostenbesparingen voor hun wagenpark.

Wat is uw relatie met energie?

‘Energie is de motor van alle voertuigen, Optilease legt vooral het accent op verduurzaming.’

Waar wilt u over vijf jaar staan?

‘Meer dan de helft van de voertuigen op elektrische, hybride of aardgas en overige op andere brandstoffen.’

Wat is uw stoutste droom op zakelijk gebied?

‘Dat alle voertuigen via het wegdek kunnen worden opgeladen en niet van accu’s gewisseld te hoeven worden. Ook zou het mooi zijn als ze geen schadelijke stoffen meer uitstoten.’

Waarom bent u lid van het Energy Valley Platform?

‘Hopelijk kan Optilease bedrijven helpen bij de verduurzaming.’

Wat hebt u andere Platformleden te bieden?

Kennis, ervaring en kostenbesparing.’

Hoe wilt u uw bedrijf de komende vijf jaar verder verduurzamen/vergroenen?

‘Papierloos gaan werken, alles digitaal en zelf alleen elektrische auto’s besturen.’

Wat heeft het lidmaatschap aan het Platform u opgeleverd?

‘Momenteel nog niets.’

Waarin kan het Platform zich volgens u nog verder ontwikkelen?

‘Meer beslissers van bedrijven aantrekken en minder mensen die vooral op de wetenschap en techniek gericht zijn.’

Nieuwsarchief