TenneT maakt tempo op Noordzee met offshore energie

04 mei 2015

In het kader van de Duitse energietransitie voert TenneT het tempo op de Noordzee verder op. Binnen slechts drie maanden heeft de netbeheerder nu de derde netaansluiting op zee met hoge capaciteit in gebruik genomen. SylWin1 kan 864 megawatt (MW) aan offshore-windenergie vanaf de Duitse Noordzee naar het vasteland transporteren om daar in het hoogspanningsnet te worden ingevoed. Daarmee kunnen maar liefst een miljoen huishoudens van groene stroom worden voorzien. In totaal is nu circa 2.800 MW aan aansluitcapaciteit voor windparken op de Noordzee opgeleverd. TenneT voldoet daarmee eerder dan gepland voor bijna de helft aan de uitbreidingsdoelen van de Duitse regering, te weten 6.500 MW in 2020.

“De kennis en ervaring die we in Duitsland hebben opgedaan bij het aansluiten van windenergie op zee wordt op dit moment ingezet voor de ontwikkeling van een net op zee in Nederland", vertelt Mel Kroon, CEO van TenneT. " Op dit moment worden de tracés voor de aansluiting van de windparken voor de kust van Zeeland onderzocht en wordt samen met potentiele windparkontwikkelaars, leveranciers en andere stakeholders bekeken hoe de platforms in Nederland er uit gaan zien. Daarnaast zijn ook de voorbereidingen voor aansluitingen voor de Hollandse Kust gestart."

Eind januari en begin februari heeft TenneT in Duitsland met BorWin2 (800 MW) en HelWin1 (576 MW) de eerste twee offshore-aansluitingen met hoge capaciteit opgeleverd. SylWin1 is nu het derde netaansluitingssysteem op zee van deze capaciteitsklasse, dat de mogelijkheid biedt om meer dan één offshore-windpark aan te sluiten.

In totaal heeft TenneT nu zes offshore aansluitingen gerealiseerd. Nog eens zes aansluitingssystemen zijn in aanbouw, waarvan er nog één al in de komende weken zal worden opgeleverd. In totaal verwacht TenneT tussen nu en 2019 rond de 7.100 MW aan aansluitcapaciteit op de Duitse Noordzee te realiseren.

Voorafgaand aan de oplevering van SylWin1 is een aantal weken proefgedraaid, en die fase is onlangs met succes afgerond. Daarbij is al zo'n 350 MW aan windenergie van SylWin1 van zee naar land getransporteerd. De drie aangesloten offshore-windparken (DanTysk, Butendiek en Sandbank) hebben een capaciteit van 288 MW. Op DanTysk en Butendiek zijn intussen 100 van de in totaal 160 windturbines geplaatst. In de zomer van 2015 zullen de offshore werkzaamheden voor het windpark Sandbank van start gaan met de installatie van de fundamenten, de zogeheten ‘monopiles’.

De gelijkstroomverbinding voor SylWin1, ten noordwesten van het Waddeneiland Sylt gelegen, vestigt zowel qua lengte (205 kilometer) als capaciteit (864 MW) een record. Totaal zal de verbinding ongeveer een miljoen huishoudens kunnen voorzien van groene energie. De bouw van de convertorstations op zee en het vasteland is in opdracht van TenneT uitgevoerd door een consortium met Siemens en Prysmian als hoofdaannemers. De op zee opgewekte windenergie wordt als wisselstroom naar een convertorstation van TenneT (in dit geval SylWin alpha) gevoerd, daar in gelijkstroom omgezet en via een gelijkstroomkabel naar een convertorstation aan land getransporteerd. Het convertorstation op land voor SylWin1 is gebouwd bij de plaats Büttel in de deelstaat Sleeswijk-Holstein. Daar wordt de gelijkstroom weer omgezet in wisselstroom, die vervolgens in het hoogspanningsnet wordt ingevoed.

Bron: TenneT

Nieuwsarchief