Succesvolle LNG-lunch in Brussel

23 okt 2014

Op 7 oktober jl. kwam in het kader van de Open Days of the Regions and the Cities in Brussel een groep van ongeveer 30 geïnteresseerden samen in het Thon Hotel. Doel van de bijeenkomst: kennis en ambities delen om in Noord-Nederland en Noord-Duitsland gezamenlijk een LNG-infrastructuur op te zetten in samenwerking met de Europese Commissie.

Aan beide kanten van de grens is een groeiend aantal stakeholders bezig met de invoer van LNG als brandstof voor de transportsector.  Met bezoekers uit de gehele Europese Unie was het een gemengd gezelschap van ondernemers,  vertegenwoordigers van overheden én de Europese Commissie.

Huidige staat

Aan Yvonne van Mastrigt, gedeputeerde van de provincie Groningen en Voorzitter van de Taskforce Liquified Natural Gas (LNG) Noord-Nederland de eer het gezelschap welkom te heten en de middag in goede banen te leiden. Patrick Cnubben, Energy Valley, opende daarna de middag door kort inzicht in te geven in de huidige staat van het LNG-netwerk. Daarbij ligt de nadruk vooral op de Waddenzee – in de havens rondom dit gebied spelen veel van de LNG-ontwikkelingen. “Als het hier in de Waddenzee kan, dan kan het overal”, vertelde Cnubben, enthousiast wijzend op een kaart van het gebied.

Internationale sparringpartners

Georg Ehrmann gaf daarna inzicht in de ontwikkeling van het Maritieme LNG Platform in Duitsland. “Het Maritieme LNG Platform is een samenwerkingsverband van ondernemingen, havens en verschillende Duitse initiatieven gericht op een schonere transportsector.” Daarbij ligt de focus vooral het terugbrengen van emissie van SOx, NOx en CO2 binnen de scheepvaart. “Het platform is een politiek onafhankelijke organisatie gericht op het bieden van informatie. We onderzoeken de juiste basis om LNG in de markt te introduceren.” In zijn presentatie loofde Ehrmann de inzet van het Nederlandse LNG Platform als sparringpartner. “Veel van het pionierswerk is in Nederland gedaan.”

Retrofit op 25 jaar oude veerboot

Marcel Diekmann van AG Ems gaf vervolgens inzicht in de aanpassingen aan de veerboten van AG Ems om deze klaar te maken voor LNG. Een hele operatie. AG Ems is meer dan alleen een veerdienst naar de Duitse Waddeneilanden, zoals Borkum. Zo beheren ze ook de hotels in de haven, de faciliteiten voor offshore wind ontwikkeling en enkele helikopters. Onder de noemer “The retrofit of the MS „OSTFRIESLAND” liet Dieckmann zien wat er allemaal bij komt kijken om deze 25 jaar oude veerboot om te bouwen. Vooral de mededeling dat ze het schip simpelweg doormidden snijden en er een nieuwe achterkant op bouwen, zorgde voor  enige verbazing. 

Mest en plantaardig afval

Carlos Ospina, Senior Business Development Manager, van Linde Gas Benelux gaf inzicht in de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een bio-LNG-installatie in Coevorden. De Linde Groep is bezig met de ontwikkeling van een biogas productiefaciliteit. Hier wordt uit mest en plantaardig afval biogas gemaakt. Dit gas gaat vervolgens in het grid als Bio-LNG. Met de ontwikkeling is een investering van € 33 - 38 M gemoeid. Linde is al een kleine 2 jaar bezig met de ontwikkeling van een dergelijke faciliteit in Coevorden. Via Bio LNG moet volgens Ruiz een beperking in uitstoot van 91% ten opzichte van diesel haalbaar zijn.

Tijd van pionieren voorbij

Aan Morten Jensen, Acting Head of Unit van het Innovation and Networks Executive Agency (INEA) de taak om als laatste inzicht te geven in de mogelijkheden vanuit Europa om deze doelen te ondersteunen vanuit het Ten T programma   “Binnen de organisatie INEA worden de projecten die voorgelegd worden aan de Europese Commissie DG Move getoetst. Wij evalueren alle plannen en komen met een duidelijk oordeel voor de Europese Commissie.” De conclusie van Jensen is duidelijk. “De tijd van pionieren met LNG is voorbij. Als we van LNG de brandstof van de toekomst willen maken, dan wordt het tijd om uit te gaan voeren. Een goede volgende stap zou volgens hem zijn om een Masterplan voor de Waddenzee op te stellen, waarin alle ontwikkelingen samenkomen.

Nieuwsarchief