Subsidie voor vernieuwende projecten levert 100 nieuwe banen op

15 dec 2015

Vloeibaar aardgas in schepen en milieuvriendelijk opruimen van olieslib

Negen vernieuwende projecten krijgen samen in totaal bijna 581.000 subsidie van de provincie Groningen. Het gaat onder andere om een project om vloeibaar aardgas in schepen mogelijk te maken en een milieuvriendelijke manier om olieslib op te ruimen. De projecten leveren een belangrijke bijdrage aan het versterken van de Groninger economie en de werkgelegenheid. Naar verwachting leveren de negen projecten samen in totaal 100 nieuwe banen op. Bij de projecten zijn achttien bedrijven betrokken. De projecten dragen niet alleen bij aan de Groninger economie maar zorgen ook voor samenwerking in het midden- en kleinbedrijf in het Noorden.

BIO- Sol

Het project BIO-Sol is een samenwerking tussen Norsco Oilfield Services uit Ter Apel en  Mycelco uit Emmen. Samen krijgen zij van de provincie een bedrag van ruim 41.000 euro voor een milieuvriendelijke manier om olieslib schoon te maken. Nu gebeurt dat nog voornamelijk door verbranding. Dit is kostbaar en zorgt voor een forse uitstoot van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu (CO2). Mycelco en Norsco Oilfield Services BV hebben nu een efficiëntere en milieuvriendelijkere manier gevonden om het olieslib te zuiveren door gebruik te maken van schimmels. Met het project willen de bedrijven samen met behulp van een proefinstallatie op grote schaal schimmels kweken. Als het project succesvol is, kunnen in de toekomst op de plekken waar olie en gas wordt gewonnen containers worden geplaatst met daarin de apparatuur die nodig is om het olieslib met schimmels te zuiveren.

Plug & Play in zee met LNG

Marine Service Noord en Royal Bodewes Scheepswerven krijgen samen een subsidie van bijna 30.000 euro voor het project Plug&Play in zee met LNG. In dit project worden vernieuwende technieken ontwikkeld om LNG (vloeibaar aardgas) in de scheepvaart eenvoudiger toepasbaar te maken. De technieken worden in de praktijk getest en gedemonstreerd. Vervolgens moeten ze toegepast kunnen worden bij de bouw van nieuwe schepen en de ombouw van bestaande schepen. Met het project willen de bedrijven het gebruik van aardgas als brandstof voor schepen stimuleren en laten zien dat de noordelijke scheepsbouwers voorop lopen in de bouw van schepen op vloeibaar aardgas.

Overige projecten

Verder is er subsidie voor:
- Sulfateq BV, voor het project ROKEPIE, waardoor cellen langer waardoor bewaard kunnen blijven in de koelkast.
-  Digitaal leerplatform Radiologische Beeldanalyse (RADIA) van Alledaags BV en het UMCG. Dit is een interactief online leerplatform voor medisch personeel om medische beelden te kunnen beoordelen.
- Ontwikkeling van een geneesmiddel voor de ziekte van Parkinson. Met het geneesmiddel moeten de motorische problemen en problemen met communicatie van patiënten worden behandeld. Het project is een samenwerking van Angita Pharmaceuticals BV, Syncom BV, Ofichem BV, Brains-on-Line B.V. en QPS B.V.
- Project TEDD (Total Epicardial Device Delivery) van Demcon BV, Inbiolab BV en het UMCG voor het doorontwikkelen van een innovatief chirurgisch instrument voor het bevestigen van pacemakers.
- Ontwikkeling groene lijm door Cordial Adhesives BV uit Winschoten. De lijm wordt gemaakt op basis van zetmeel en moet worden gebruikt in de industrie.
- Cardiac Bioptflex, een instrument waarmee cardiologen stukje weefsel uit het hart kunnen halen om onderzoek te doen. Dit is een project van Deam Products BV en het UMCG.
- PlantValue, de ontwikkeling van manieren om een hogere opbrengst te halen uit producten uit de akker- en tuinbouw, met behulp van natuurlijke bestrijdings- en voedingsmiddelen. Indieners van het project zijn:  Hilbrandslaboratorium B.V., Stichting ROL, RUG, New Business BV.

Nieuwsarchief