Subsidie voor projecten Energysense, T-shaped onderwijs en Ik studeer energie

21 jan 2016

De provincie Groningen geeft aan drie projecten van de Energy Academy Europe (EAE) en het Energy College in totaal 410.000 euro subsidie. "Om de energietransitie mogelijk te maken hebben we zowel kennisontwikkeling als praktische kennis nodig. Denk aan de vele gebouwen die energiezuiniger gemaakt moeten worden de komende jaren, vooral ook in het aardbevingsgebied. Deze subsidies dragen daar aan bij", aldus gedeputeerde Energietransitie Nienke Homan van de provincie Groningen.
 
 

€ 75.000 voor Energy College: Ik studeer energie

Energy College  is een unieke samenwerking tussen noordelijke ROC’s, AOC’s ,het bedrijfsleven en overheden. Energy College ontwikkelt een onderwijsprogramma op vijf duurzame energiethema’s. Dat gebeurt samen met bedrijven om te voldoen aan de marktvraag naar energie-experts op mbo-niveau. Onder het onderwijsprogramma vallen vijftien energiemodules rondom verschillende thema’s zoals zonne- en windenergie, aardwarmte, duurzaamheid in gebouwde omgeving en life sciences. Daarnaast werkt Energy College aan een betere doorstroming naar het hbo. Stichting Energy Valley is een van de partners van Energy College.

€ 200.000 voor T-Shape onderwijs

Om in 2022 3.000 studenten op te kunnen leiden met een EAE-certificaat moeten zij naast het reguliere onderwijs een interdisciplinaire specialisatie energie hebben gevolgd. Dit wordt een T-shaped model genoemd. De Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen werken dit model verder uit voor verschillende studies en vakgebieden.

€ 135.000 voor Energysense

Energysense richt zich op huishoudelijk gebruik van energie en manieren om gedrag te beïnvloeden. Er wordt een hoogwaardige en veilige ICT infrastructuur gebouwd, die grootschalige data over energiegebruik en gedrag van de 10.000 deelnemende huishoudens breed beschikbaar maakt voor onderzoek en innovatie.

De subsidie komt voort uit de Green Deal van Noord-Nederland met het Rijk, waarin onder meer geld beschikbaar is om projecten op het gebied van onderwijs, innovatie en onderzoek van de Energy Academy Europe (WO/HBO) en het Energy College (MBO) te ondersteunen.

 

Nieuwsarchief