‘Subsidie energiebesparing na aardbevingsschade te ingewikkeld’, vindt PvdA

03 feb 2015

Wie schade heeft door de aardbevingen kan subsidie krijgen voor energiebesparing. Maar deze regeling – die niet geldt voor de stad Groningen, waar ook veel huizenbezitters schade hebben – is te ingewikkeld. Dat vindt de PvdA.

Wie in de provincie Groningen schade heeft aan zijn woning ten gevolge van aardbevingen van minimaal duizend euro, kan subsidie krijgen voor de aanschaf van energiebesparende maatregelen. Die regeling is in november in gegaan, al geldt deze niet voor de stad Groningen. De fractie van de PvdA in Provinciale Staten van Groningen vindt deze regeling te ingewikkeld en niet laagdrempelig genoeg.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen van deze fractie aan het college van GS. Volgens de PvdA is het soms zo dat mensen eerst de energie besparende maatregelen zelf moeten voorfinancieren. Pas daarna kunnen ze een subsidieverzoek indienen, en vervolgens moeten ze maar afwachten of het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) de subsidie ook toekent.

‘Pas als de werkzaamheden zijn uitgevoerd dient de subsidieontvanger een aanvraag in. Binnen acht weken na ontvangst wordt een definitief besluit genomen en wordt de subsidie overgemaakt.’

De PvdA Statenfractie vraagt zich af of de regeling, op deze wijze uitgevoerd, voldoende laagdrempelig is. Het kan acht weken duren voor er een definitief besluit wordt genomen en de subsidie overgemaakt wordt. Alleen dat het werk is uitgevoerd moet nog worden aangetoond. ‘Moet een aanvrager dan maar eerst zelf de rekening van de aannemer betalen in afwachting van het definitieve besluit; is dat geen drempel voor mensen met een kleine beurs om van de regeling gebruik te kunnen maken?’

Wat de Statenfractie van de PvdA betreft moet een ieder in staat worden gesteld van de regeling gebruik te kunnen maken; er mogen geen – financiële - drempels worden opgeworpen.

Bron: GIC

Nieuwsarchief