Studie: windmolen geen invloed op veiligheid dijk

15 jan 2014

De betrouwbaarheid van een dijk wordt niet minder als er een rij windmolens op geplaatst wordt. Dat blijkt uit een studie en een expertsessie op 7 januari in opdracht van RWE. Bij het onderzoek waren experts betrokken op het gebied van onder meer dijken, geologie en turbinebouw. RWE wil 15 tot 20 windmolens plaatsen op de zeekering langs de waddenkust: eerst op de Oostpolderdijk en daarna op de Emmapolderdijk.

In het onderzoek is onder andere gekeken naar hoe de ondergrond reageert op een turbine en hoe zwaar de trillingen zijn. Volgens RWE heeft een windmolen nauwelijks invloed op een dijk. Als er dan ook nog extra maatregelen worden genomen, verwacht men dat de betrouwbaarheid van de dijk minstens zo goed blijft. RWE denkt dat het zelfs mogelijk is de dijk te helpen verstevigen door het plaatsen van windmolens. Aan het onderzoek werken Deltares, ABT, Fugro en Arcadis mee.

Of de molens uiteindelijk volgens plan op de dijk zullen komen, is nog de vraag. Natuur- en milieuorganisaties zijn tegen omdat ze vrezen dat het waddengebied door de turbines zijn status als Werelderfgoed zal verliezen. Waterschap Noorderzijlvest, eigenaar en beheerder van de zeekering, wacht af wat nader onderzoek zal uitwijzen.

Bron: Dagblad van het Noorden

Nieuwsarchief