Stichting Energy Valley past toezichtstructuur aan

01 apr 2014

Stichting Energy Valley past de wijze aan waarop het toezicht op de koers en bedrijfsvoering van de stichting is georganiseerd. Vanaf april is er sprake van een Raad van Toezicht bestaande uit drie mensen, die toezicht houden op bedrijfsvoering, personele zaken en financiën.

Daarnaast is er een Strategic Board ingesteld onder voorzitterschap van Max van den Berg, waarin vertegenwoordigers uit de energiesector, overheden en kennisinstellingen plaatsnemen. Deze Strategic Board adviseert de Stichting Energy Valley over strategische en inhoudelijke keuzes. Voorheen was sprake van een brede Raad van Toezicht, waarin zowel toezicht als advisering over de koers van de organisatie waren verenigd. In de nieuwe constellatie worden deze functies separaat ingevuld.

Ook de wijze van planning en de verslaglegging van de werkzaamheden van de stichting aan de publieke en private stakeholders is aangepast door het leggen van duidelijke verbanden tussen doelen,  input van middelen en (beoogde) resultaten. Dit om de effectiviteit van de werkzaamheden zo goed mogelijk inzichtelijk te maken.

De bevindingen van de Noordelijk Rekenkamer over de Noordelijke clusterorganisaties zijn met name aanleiding geweest voor de hierboven beschreven wijzigingen.

De stichting Energy Valley bestaat inmiddels 10 jaar en heeft een stevige ontwikkeling doorgemaakt. Om huidige en toekomstige activiteiten van de stichting te begeleiden is gekozen voor een kleine, slagvaardige Raad van Toezicht die de financiën, werkinzet en werkgeversfunctie zal bewaken.

De leden van de nieuwe Raad van Toezicht zijn benoemd op basis van hun persoonlijke kwaliteiten en ervaring met publiek-private organisaties, HRM en financiën. Geen van de nieuwe leden heeft een actieve functie in de energiesector. Joop Volkers wordt de nieuwe voorzitter. Hij heeft diverse bestuursfuncties gehad bij onder meer KPN, Essent en Groningen Airport Eelde. Teun Branbergen had reeds zitting in de Raad van Toezicht en is voormalig lid van de Raad van Bestuur van de Friesland Bank. Marita Schreur was directeur bij Agentschap Telecom en tot voor kort bestuursvoorzitter van de Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen.

Nieuwsarchief