Sensor Business Café over subsidies

05 feb 2014

Als MKB-ondernemer bruist u vaak van de ideeën voor vernieuwing of verbetering van uw product of dienst. Maar waar begin je, hoe regel je financiering en wie helpt om het idee werkelijkheid te maken? TNO kan daar bij helpen. Evert van der Akker en Matthijs Vonder van TNO komen dinsdag 11 februari tijdens de volgende bijeenkomst van het Sensor Business Café in Assen uitleggen hoe subsidieregelingen via TNO en het ministerie van Economische Zaken werken.

Voor het MKB biedt TNO verschillende programma’s aan die mogelijk interessant voor u zijn. De programma’s zijn erop gericht op kennisontwikkeling- en overdracht tussen TNO en de deelnemende bedrijven. De bijdrage van TNO varieert van 50% tot 90%.

Tijdens deze bijeenkomst gaat TNO ook in op enkele grote projecten, waar TNO een rol in speelt. Dat is de IJkdijk. De IJkdijk is wereldwijd een uniek project. De dijk is tot de nok toe gevuld met meetapparatuur, waarmee de bouwers de factoren kunnen aflezen die bijdragen aan een dijkdoorbraak. Zo meet één sensor hoeveel water er onder de dijk doorsijpelt, en een ander hoe ver de dijk vervormt onder invloed van het water. Met deze gegevens willen de bouwers een duidelijker beeld krijgen van de processen binnenin de dijk die voorafgaan aan een doorbraak.

Een ander voorbeeld van een project waarin TNO een belangrijke rol speelt is Smart Farming. Daarin werken bedrijven, kennisinstellingen en melkveehouders samen aan de ontwikkeling van innovatieve middelen op het gebied van diergezondheid, vruchtbaarheid en voeding, om zo de levensduur van koeien te verlengen.

En zeer actueel is het meetnet dat TNO samen met de NAM aanlegt in Groningen om het effect van aardbevingen op gebouwen in kaart te brengen. Dat moet leiden top nieuwe bouwnormen in het gebied waarin de bevingen voorkomen. Bij het bouwen spelen noordelijke aannemers een belangrijke rol.

Al deze onderwerpen komen 11 februari aan de orde tijdens het maandelijkse social + business event van Sensor Universe in Warenhuis Vanderveen in Assen vanaf 16.00 uur.

Wilt u zich inschrijven om de uitnodiging voor het Social + Business event van Sensor Universe te ontvangen? Mailt u dan naar aanmelden@sensoruniverse.com.  

Nieuwsarchief