RUG en Energy Academy Europe trekken energie onderwijsproject in Mozambique

18 mei 2015

Een consortium onder leiding van de Rijksuniversiteit Groningen en de Energy Academy Europe (EAE) gaat de komende vier jaar in Mozambique de kennisinfrastructuur op het gebied van energie versterken. Zij zullen opleidingen opzetten aan Mozambikaanse kennisinstellingen en stafleden opleiden.

Het project heeft een omvang van ruim 4 miljoen euro en wordt gefinancierd door Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het hoger onderwijs, die een open tender uitschreef voor dit project. RUG en EAE verzamelden een consortium dat met succes inschreef op het Nuffic-project.

Van mbo tot postdoctoraal
Mozambique bezit nog grotendeels onontgonnen gasvelden voor de kust, en het potentieel voor duurzame energiebronnen zoals biomassa, zon en wind is er ook groot. Maar het ontbreekt aan voldoende expertise om deze veelbelovende energiebronnen te ontwikkelen en om ingewikkelde systeemvragen over de optimale energiemix te beantwoorden. Daarom worden de komende vier jaar professionals opgeleid op verschillende niveaus, van mbo tot postdoctoraal. Dat gebeurt in een breed scala aan vakgebieden, van techniek tot economie en energierecht. Al deze disciplines zijn nodig om het proces van energietransitie in Mozambique te begeleiden.
 
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het land binnen afzienbare tijd zelf de opleiding van deze mensen ter hand kan nemen. Binnen het project is daarom voorzien in de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s in samenwerking met drie universiteiten en een technische hogeschool in Mozambique. Ook zal nauw worden samengewerkt met diverse spelers op de Mozambikaanse energiemarkt, om er voor te zorgen dat de te ontwikkelen programma’s aansluiten bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Belangrijk is ook dat de kennis die in Mozambique ontwikkeld wordt, verankerd wordt in het land. Eén mogelijkheid om dit te realiseren is door een instituut op te richten naar model van de Energy Academy Europe.
 
Projectorganisatie
Voor de EAE is dit het grootste internationale project sinds haar oprichting in 2012. De RUG heeft al een ruimere ervaring in internationale ontwikkelingsprojecten op het terrein van hoger onderwijs, waaronder in Mozambique. De RUG zal het projectmanagement voeren, terwijl wetenschappelijk directeur van de Energy Academy Europe André Faaij de projectdirecteur is.
 
Naast RUG en EAE zijn er nog twee Nederlandse onderwijsinstellingen betrokken bij het project, de Hanzehogeschool en de NHL te Leeuwarden. Daarnaast maken ontwikkelingsorganisatie SNV en het Energy Delta Instituut (gespecialiseerd in kortdurend postacademisch onderwijs) deel uit van het consortium. De Zuid Afrikaanse Stellenbosch Universiteit treedt op als regionale partner. Kennis vanuit het bedrijfsleven wordt binnen het consortium door Gasunie ingebracht. Additionele expertise zal waar nodig onder de paraplu van de Energy Academy worden gemobiliseerd.
 
Het consortium werkt samen met vier instellingen in Mozambique: de Catholic University of Mozambique, Eduardo Mondlane University en Lúrio University en het Higher Polytechnic Institute of Songo. Op deze manier is er een breed scala aan onderwijsinstellingen betrokken, nodig voor een project dat onderwijs wil opzetten op diverse niveaus en in een groot aantal verschillende energiegerelateerde vakgebieden. Over vier jaar moet Mozambique dan in staat zijn het eigen energiebeleid op professionele wijze vorm te geven.

Bron: Energy Academy Europe

Nieuwsarchief