Routekaart hernieuwbaar gas beschikbaar

18 jun 2014

Op 6 juni reikte Ulco Vermeulen voorzitter van het Groen Gas Forum het eerste exemplaar van de Routekaart hernieuwbaar gas uit aan representanten van de overheid, de mobiliteitssector en de vergassingsindustrie. Dit deed hij tijdens de conferentie Over de grens met gas van het TKI-Gas. De routekaart geeft een goed overzicht van alle hernieuwbare gasopties tot 2030 en bevat concrete aanbevelingen om de productie van gas uit vergisting, vergassing en Power-to-gas te stimuleren.

De Routekaart werd in ontvangt genomen door Bert de Vries plaatsvervangend directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging van het ministerie van EZ, Raymond Gense manager Sustainable Development bij PON en Frank Egas algemeen directeur Dahlman Industrial Group.

Groei vergisting korte termijn

Een belangrijke component van de routekaart is een inschatting van het biogaspotentieel op basis van vergisting. De Routekaart voorziet vooral een toename in het gebruik van laagwaardige natte reststromen als mest, zuiveringsslib, gras en zeewier. Aan de hernieuwbare energiedoelstellingen van het kabinet tot 2020 kan vergisting een niet onaanzienlijke 5-7% bijdragen hetgeen overeenkomst met zo’n 15-20 PJ.

Kansen voor afzet biogas in mobiliteit

 De Routekaart bevat ook een inventarisatie van de verschillende afzetkanalen zoals warmteproductie, warmtekrachtkoppeling, inzet in het gasnet of de productie van bio-LNG dan wel bio-CNG. De afzet van biogas in het vervoer is een van de meest kansrijke routes.

Vergassing en Power-to-Gas kanshebbers op de langere termijn

 Wat betreft vergassing schetst de Routekaart de mogelijkheden die syngas biedt als feedstock voor de industrie of voor directe energieproductie. Vergassing vergt wel nog de nodige technologische innovaties voordat deze route grootschalig ingezet kan worden Dat laatst geldt ook voor Power-to-gas. Hiermee wordt het overschot van wind- en zonne-energie gebufferd of omgezet in waterstofgas. Toepassingen zijn bijmengen in het gassysteem of rechtstreekse inzet in de industrie of mobiliteit.

Green Deal

 De Routekaart Hernieuwbaar gas is een afspraak uit de Groen Gas Green Deal van 2011 ondertekend door de minister van Economische Zaken en 25 partijen verenigd in het Groen Gas Forum onder voorzitterschap van Ulco Vermeulen, Managing Director Business Development & Participations GasUnie. De Routekaart is in opdracht van het Groen Gas Forum tot stand gekomen. De routekaart is opgesteld door De Gemeynt, ECN, Groen Gas Nederland en RVO.nl. Bij de samenstelling van de Routekaart heeft een groot aantal partijen uit de hernieuwbare gasketen waardevolle informatie geleverd.

Meer informatie: www.groengas.nl

 

Bron: Groengas.nl

Nieuwsarchief