Roadmap Power to Gas voor Groningen gepresenteerd

27 mrt 2014

De Provincie Groningen heeft in samenspraak met stichting Energy Valley een roadmap Power to Gas opgesteld met als doel inzicht te geven in de mogelijkheden voor de aanpak, uitrol en bouw van een power-to-gas keten.

De roadmap geeft een aanzet voor verdere beleids- en projectontwikkeling in samenwerking met marktpartijen, NGO's, kennisinstellingen en buurlanden. Het richt zich niet alleen op het omzetten van elektriciteit in gas (de platte vertaling van Power To Gas), maar juist om alle mogelijke facetten die in deze keten naar voren komen zoals; opslag en balanceringsopties, power-to-product, bijmenging in gasnet of gebruik in mobiliteit.

In een Power To Gas centrale wordt elektriciteit uit duurzame bronnen zoals windmolens of zonnepanelen omgezet in waterstof of in aardgas. Deze omzetting zorgt ervoor dat de energie in het gasnet kan worden opgeslagen of getransporteerd. Het gas kan daarmee in iedere aardgastoepassing worden ingezet. Dat kan ook in de mobiliteitssector in de vorm van groen gas.

Stichting Energy Valley gebruikt deze roadmap als opmaat naar een Masterplan Power to Gas voor de Energy Valley regio. De locaties voor Power to Gas centrales zijn nog niet vastgelegd. Het Chemiecomplex in Delfzijl is kansrijk, maar ook een locatie bij een zogenaamde Groen Gas Hub lijkt voor de hand liggend.

Bron: Bosatlas van de Energie, pagina 112-113
Nieuwsarchief