Rijk en Provincie investeren in chemische industrie Groningen

17 mrt 2014

Het Rijk en de Provincie Groningen stellen samen zestig miljoen euro beschikbaar waarmee extra investeringen in de chemische industrie in Groningen mogelijk kunnen worden gemaakt. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) mede namens minister Asscher van Sociale Zaken (SZW) vandaag aan de Tweede Kamer.

Minister Kamp: “De chemische industrie is belangrijk voor Groningen. Het biedt werk aan ruim tweeduizend mensen. Met de steun van Rijk en Provincie kunnen de bedrijven in de Eemsdelta plannen gaan uitvoeren die de sector sterker maken en zorgen voor nieuwe werkgelegenheid. Volgens inschattingen van de bedrijven zelf kan dit leiden tot 900 extra banen”

Economie gedeputeerde van de provincie Groningen, Yvonne van Mastrigt: “Het gaat met dit actieplan om werkgelegenheid. Behoud én groei van werkgelegenheid in onze regio. De bedrijvigheid gaat toenemen en we pakken deze kansen samen aan en stropen de mouwen op.“

De steun van Rijk en Provincie is een reactie op een actieplan dat onder leiding van Rein Willems is gemaakt. Dat plan is eveneens naar de Tweede Kamer verstuurd. In het plan wordt onder meer voorgesteld het gebruik van infrastructuur rond stoom, water en gas centraal te beheren. Dit bespaart kosten en vergroot efficiënt gebruik. Ook wordt aanbevolen een gezamenlijke investeringsstrategie uit te werken om zo meer bedrijvigheid aan te trekken uit binnen- en buitenland.

Investeringsplannen van bedrijven uit de regio kunnen rekenen op 40 miljoen euro. Het geld is bedoeld om nieuwe plannen voor investeringen een extra steun in de rug te geven. Zo zijn er al voorstellen gedaan voor het vergroten van de productie van chloor en het beter benutten van restgas dat vrijkomt bij chemische processen. Ook zijn er plannen voor een terminal voor het ontvangen van tankers met vloeibaar gas.
Tevens is er vanuit het Rijk 20 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de arbeidsmarkt in de regio.

Minister Asscher: ‘Groningen heeft onze steun nodig. De werkloosheid is hier vergeleken met de rest van de Nederland hoog. We investeren daarom 20 miljoen in goede werkgelegenheidsplannen, zodat mensen die ontslagen zijn of bedreigd worden met ontslag zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen.’

Nieuwsarchief