Regionale kansen én internationalisering voor LNG - verslag bijeenkomst 9 juni

16 jun 2015

Op 9 juni vond de 12e platformbijeenkomst van het Nationaal LNG Platform plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met Energy Valley en vond plaats in het Euroborg stadion in Groningen. Centraal stonden regionale kansen voor (Bio-)LNG als transportbrandstof voor wegtransport en scheepvaart. Die kansen zijn er zeker, zo lieten verschillende sprekers zien. Toch komt de invoering van LNG nog maar langzaam op gang. Nederland is druk bezig met LNG, er wordt geïnvesteerd in infrastructuur, maar we missen nog voldoende massa. Er zijn meer eindgebruikers nodig.

Dat het platform verder kijkt dan de regio, bleek uit de oprichting van een werkgroep Internationaal, als onderdeel van het Platform. Het zwaar transport beperkt zich niet tot nationale grenzen en daarom is afstemming in beleid en harmonisatie van techniek en normen nodig. Het belang van internationale uitwisseling werd versterkt door de aanwezigheid van Bert van Lingen, Nederlands Ambassadeur in Litouwen. Als een van de Baltische Staten, vallend onder de strenge eisen voor uitstoot van zwavel (Sulphur Emission Control Area ofwel SECA) in de Oost- en Noordzee, heeft Litouwen veel belangstelling voor de inzet van het schonere LNG.

Gasunie en ENGIE (voorheen GDF Suez) maakten bekend dat zij versneld werk gaan maken van een LNG-bunkerstation in de Eemshaven. Dat is een belangrijke stap naar een permanente terminal, die als een satelliet van de GATE Terminal in Rotterdam fungeert.

Verder kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • Het project Design of LNG Networks van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt met een groot aantal ondernemingen op welke wijze een effectief en efficiënt LNG-netwerk kan worden vormgegeven.
  • Osomo gaf inzicht in de kritische aspecten die spelen bij de productie van Bio-LNG.
  • Royal Bodewes duidde de kansen die LNG biedt voor de Nederlandse en noordelijke scheepsbouw. Als bouwer van de MS Coralius, een LNG feeder- en bunkerschip voor het Nederlandse Anthony Veder en Zweedse Sirius, kunnen zij uit eigen ervaring putten.
  • De LNG roadmap for the Wadden Sea in opdracht van RVO (Ministerie van Economische Zaken) en ondersteund door de TKI Gas, het Nationaal LNG Platform en Energy Valley geeft inzicht in de kansen en aanpak van de implementatie van LNG in de Nederlandse Waddenzee en daarbuiten.
  • Tenslotte was er de bekendmaking dat energiedistributeur en exploitant van LNG-tankstations ENN Energy toetreedt tot het Nationaal LNG Platform. Het bedrijf, met een wereldwijd netwerk van ruim 500 aardgas tankstations, brengt veel internationale kennis in [Lees hier over de toetreding van ENN Energy].

De bijeenkomst werd afgesloten met een informatiemarkt, waar verschillende bedrijven hun LNG-activiteiten toelichtten. Dat deden ze onder het genot van een drankje en nieuwe haring.

PRESENTATIES
De sheets van de presentaties vindt u hier.

Nieuwsarchief