Provincies leggen koers vast in Kompas 2020

13 okt 2014

Onder het motto Kompas 2020 hebben de gezamenlijke provincies de koers uitgezet voor de komende jaren.

Daarbij is voortgeborduurd op het Profiel Provincies, dat in 2010 werd vastgesteld. Toen zijn zeven kerntaken afgesproken waarvoor de provincies verantwoordelijk zijn:

  •     Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer
  •     Milieu, energie & klimaat
  •     Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden
  •     Regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer
  •     Regionale economie
  •     Culturele infastructuur & monumentenzorg
  •     Kwaliteit van het openbaar bestuur

Op deze kerntaken zijn alle provincies aan te spreken. Daarnaast maakt Kompas 2020 duidelijk dat de provincies hun eigen keuzes maken, omdat de ontwikkelingen overal verschillen. "Juist in een tijd van toenemende globalisering groeit de behoefte aan een eigen, regionale identiteit", aldus het stuk.

Daarmee is de provincie voor alles een regionale belangenbehartiger, die ook aan de bel trekt als er dingen aan de hand zijn die de provincie aangaan en niet voorkomen in het bovenstaande lijstje. Daarbij kan de rol van de provincie steeds wisselen in de samenwerking met andere partijen, als het Rijk, de gemeenten en maatschappelijke organisaties. De ene keer is de provincie uitvoerder, dan weer opdrachtgever, controleur, ondersteuner of adviseur.

Bron: Provincie Noord-Holland en IPO.

Nieuwsarchief