Provincie Fryslan koopt duurzaam in en biedt meer kansen voor Fries bedrijfsleven

08 okt 2014

Het nieuwe inkoop- een aanbestedingsbeleid van de provincie Fryslân biedt meer kansen voor het Friese bedrijfsleven. De provincie wil bij meervoudig onderhandse aanbestedingen minimaal één Friese ondernemer (van totaal drie) om een offerte vragen. Dit is vastgelegd in het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid waarmee het college van Gedeputeerde Staten op dinsdag 30 september instemde.

Vanaf een bedrag van €30.000 (bij leveringen en diensten) en €50.000 (bij werken zoals de aanleg van wegen) streeft de provincie naar zoveel mogelijk concurrentie. Bijvoorbeeld bij meervoudig onderhandse aanbestedingen. Deze manier van aanbesteden houdt in dat de provincie tenminste drie en ten hoogste vijf ondernemers vraagt een offerte uit te brengen. In het geval van drie ondernemers moet er minimaal één Friese ondernemer bij zitten. In het geval van vijf ondernemers worden twee Friese ondernemers gevraagd. Dit kan alleen wanneer er daadwerkelijk Friese bedrijven zijn die dit werk kunnen doen, oftewel in de juiste branche zitten. Opdrachten met een waarde boven de Europese drempel worden Europees aanbesteed. Voor leveringen en diensten is dit het geval vanaf € 207.000,- en voor werken vanaf € 5.186.000,-.


Duurzaam inkopen
Een andere belangrijke pijler van de nieuwe inkoop- en aankoopregels is dat de provincie 100% duurzaam inkoopt. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe cateringcontract. De cateraar in het provinciehuis koopt streekproducten van lokale ondernemers in. Daarnaast wordt 6% van de aanneemsom ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Social return
Ook social return is een belangrijke pijler bij het in- en aankopen. Door het opnemen van sociale voorwaarden leveren opdrachtnemers een bijdrage aan de werkgelegenheid. Dit is een eis bij opdrachten/diensten die meer dan €250.000 kosten en een minimale looptijd van zes maanden hebben. Zo bemensen bij de Centrale As langdurig werklozen het informatiecentrum. En is een brugwachter buiten het vaarseizoen huismeester.
Shortlisten

Voor leveringen en diensten die de provincie regelmatig nodig heeft zijn ‘shortlisten’ in het leven geroepen. Dit is een vorm van meervoudig onderhands aanbesteden. Voor verschillende inkooppakketten houdt de provincie lijsten bij met geïnteresseerde en geschikte ondernemers. Voorbeelden zijn ondernemers die klein schilderwerk verrichten of kleine asfalteringswerkzaamheden. Onder vooraf gepubliceerde spelregels krijgen de ondernemers van deze lijst de gelegenheid een offerte uit te brengen bij concrete opdrachten. Zo hoeven ze niet elke keer het administratieve traject te doorlopen. Hierdoor is de toegang voor de ondernemers tot Friese opdrachten gemakkelijker.

Nieuwsarchief