Project Northern Connections: een nieuw samenwerkingsverband

30 mrt 2017

Sinds november 2016 is door de ‘North Sea Region’ een project gelanceerd die de naam ‘Northern Connections’ draagt. Dit is een samenwerkingsverband van 20 clusters, regio’s en steden op het gebied van innovatieondersteuning voor ondernemers in de energiesector, en dan met name het MKB. Op dit moment heeft die innovatieondersteuning nog vooral een beperkte geografische focus, waarbij vaak de opzet ook nog verschilt. Kansen en mogelijkheden op het gebied van (innovate)projecten blijven zo vaak onbenut.   

Met ‘Northern Connections’ is het de bedoeling dat de deelnemende partners de samenwerking tussen clusters, steden en regio’s gaan structureren. Hierdoor moeten meer ondernemers gaan deelnemen aan transnationale innovatietrajecten.

Binnen het project worden bestaande maatregelen ten aanzien van innovatieondersteuning op elkaar afgestemd. Er wordt nadrukkelijk gezocht naar actieve betrokkenheid van uiteenlopende private en publieke stakeholders. Dit moet ervoor zorgen dat er meer samenhang ontstaat tussen politieke ambities en het potentieel van de clusters. Verder worden diverse Living Labs in elke regio geïdentificeerd die toegankelijk moeten worden voor ondernemers. Living Labs zijn een soort 'onderzoeksomgeving' waar samen aan innovatieve oplossingen kan worden gewerkt.

Door deze intensieve samenwerking tussen de regio’s ontstaat een interregionaal innovatieklimaat waarin MKB-ers gestructureerd samenwerken om de uitdagingen op energiegebied gezamenlijk aan te pakken.

Het project heeft een budget van ruim € 5miljoen. Op de website van Northern Connections staat meer informatie.

Nieuwsarchief