Project Mimosa levert eiwitrijke producten in bioraffinage

30 okt 2014

Bioraffinaderijen kunnen naast brandstoffen ook eiwitrijke grondstoffen produceren op commerciële schaal. Deze innovatie is onderdeel van het Mimosa-project waarin Wageningen UR en partners samenwerken om een nieuw proces  voor de geïntegreerde productie van suikers, bio-energie en eiwitrijke producten op te zetten dat op kleine schaal kostenefficiënt zal zijn. Dat kan doordat het eenvoudiger is ontworpen dan conventionele processen en op gematigde temperaturen kan worden uitgevoerd.
 
Het Mimosa-project onderzoekt de technische en industriële haalbaarheid van bioraffinage, met als hoofddoel tussenproducten als grondstof voor de biogebaseerde industrie te produceren. Met het proces wordt ook een restfractie geproduceerd, die geschikt is als grondstof voor duurzame productie van elektriciteit en warmte. Uit onderzoek blijkt dat er naast een aanzienlijke hoeveelheid suikers voor fermentatiedoeleinden en lignine voor energieopwekking,  een hoogwaardig eiwitrijk product kan worden gegenereerd.

Kleinere installaties
Het Mimosa-project heeft andere uitgangspunten dan veel andere projecten. De afgelopen jaren is er overal ter wereld veel onderzoek verricht naar de conversie van lignocellulose biomassa voor de productie van vergistbare suikers. Op dit moment zijn vrijwel alle pilot- en demonstratie-installaties gericht op conversie van één grondstof (stro, restproduct van graanproductie) en de productie van één product (bio-ethanol) via fermentatie en destillatie.  Deze aanpak zou alleen commercieel haalbaar zijn bij zeer grote fabrieken (met een input van meer dan 200.000 ton per jaar) om de hoge kosten van de omzettingsinstallaties te compenseren. Mimosa richt zich echter op kleinere installaties en op innovatieve processen met een heterogene input en output. Dit gebeurt gedeeltelijk met innovatieve, deels gepatenteerde technologieën voor alkalische voorbehandeling die op kleinere schaal kunnen worden uitgevoerd. Op die manier blijkt nu de commerciële productie mogelijk van eiwitten die voorkomen in veel cellulose biomassagrondstoffen die anders niet gebruikt zouden worden.

Het project Mimosa is een samenwerking van onder meer Wageningen UR, RWE/Essent Power, Nuscience (Agrifirm Group) en Energy Valley.

Nieuwsarchief