Proef met deelauto's op zonnestroom

15 mrt 2017

Op Ameland zal in april een nieuwe proef worden gestart met elektrische deelauto’s die rijden op zonne-energie. Solar-Miles, zoals het project heet, wordt onder meer geïnitieerd door Mario Sabel en Koen Toornvliet van Energy Expo, het centrum voor duurzame mobiliteit. De andere deelnemers zijn de Hanzehogeschool Groningen, Grunneger Power, de Amelanders Energie Coöperatie en netbeheerder Enexis.

Door het toenemende volume duurzaam opgewekte elektriciteit ontstaat er een onbalans op het elektriciteitsnet. Om het vraag en aanbod in evenwicht te krijgen zijn zogeheten smart grid oplossingen noodzakelijk. Dit betreft een geïntegreerde elektriciteitsopwekking en –consumptie. Met het slim laden van elektrische auto’s ontstaat een buffer op het energienet. Dit vereist interactie met de eindgebruiker.

Het doel van Solar-Miles is dat op zonnige, meer energieproducerende momenten accu’s worden opgeladen. Gebruikers zullen idealiter de auto moeten gebruiken als er weinig energie wordt gegeneerd. De gedachte is dan dat vraag en aanbod naar en van zonne-energie dan meer in balans zullen zijn. Dit alles vindt plaats in nauwe samenwerking met de eindgebruiker. De deelnemende projectpartners zoeken een balans tussen de vraag naar buffercapaciteit en de mobiliteitsvraag van gebruikers. Het idee is dat hierdoor duurzame waardeketens ontstaan die voor iedereen een meerwaarde creëren. 

De doelgroep is de milieubewuste automobilist die het als een tweede auto gebruikt en minder dan 10.000 kilometer per jaar rijd. Het is niet zozeer bestemd voor woon-werk verkeer. De ICT die nodig is voor het project zal afkomstig zijn van studenten van de Hanzehogeschool. Hierbij worden dan roosters opgesteld en wordt de manier waarop de auto wordt gebruikt bekeken.

Ameland is bewust als locatie gekozen, daar het in 2020 energieneutraal wil zijn en daarnaast met meer dan 23.000 zonnepanelen het grootste zonnepark van Nederland herbergt. Het experiment kan worden gezien als de groene versie van Greenwheels, waarbij de kosten zijn gebaseerd op een abonnementstarief en het aantal gereden kilometers.

In eerste instantie is het de bedoeling dat op Ameland over twee jaar drie of vier auto’s op vaste standplaatsen zullen staan. Daarna zal vermoedelijk de ‘all electric’ nieuwbouwwijk Meerstad volgen. Als de proef slaagt dan moet dit ook op andere plekken ingezet gaan worden. De vraag is met welke service potentieel nieuwe gebruikers zijn te bewegen tot gebruik van de elektrische deel-auto’s. Dit moet nieuwe inzichten en bewijzen opleveren over de werkzaamheid van het serviceconcept.

Bron: Dagblad van het Noorden

Nieuwsarchief