Pilot toepassing biogas in transportsector

02 apr 2014

Drentse Green Deal Rolande

Het Drentse college van gedeputeerde staten heeft een Green Deal gesloten met Rolande LNG BV. Het college stelt aan het bedrijf 149.500 euro beschikbaar voor onderzoek naar het op kleinere schaal produceren van vloeibaar biogas (Liquid BioGas) voor de transportsector. Dat onderzoek doet Rolande met een proefopstelling bij Attero in Wijster. Als het experiment slaagt, kan dat een flinke impuls betekenen voor duurzame mobiliteit.

Directeur F. Schouten: ‘Op dit moment is de productie van LBG alleen rendabel als op zeer grote schaal wordt geproduceerd. Dit gaat gepaard met grote investeringen. Met dit onderzoek willen wij laten zien dat het technisch mogelijk is ook op kleinere schaal rendabel LBG te produceren’.

Rolande LNG BV
Rolande LNG BV is opgericht om vloeibaar methaan als brandstof beschikbaar te stellen voor het wegtransport. Met de nieuwe toepassing kan op kleinere schaal Liquid BioGas (LBG) in plaats van diesel worden geproduceerd voor de transportsector. De toepassing van LBG zorgt voor een lagere uitstoot van CO2, fijnstof en geluidsemissies. Samen met Attero BV zal Rolande LNG BV jaarlijks circa 1.500 ton LBG brandstof produceren uit groen gas en stortgas, afkomstig van de afvalberging in Wijster.

Volgens gedeputeerde Henk van de Boer opent de nieuwe techniek deuren voor bijvoorbeeld agrariërs in Drenthe, maar ook aan gebruikerszijde in de transportsector voor vrachtwagens of bussen. ‘Deze innovatieve green deal kan een groene economische factor van groot belang worden. Het is een waardevolle stap in de optimalisatie van de biogas en groen gas, omdat vloeibaar groen gas op meer plaatsen beschikbaar kan komen’, aldus de energiegedeputeerde.

Energy Valley juicht dit initiatief van harte toe. Volgens Patrick Cnubben, Team Manager Bio Energy & Gas, past dit perfect in de ontwikkeling van de Green Deal LNG Rijn & Wadden en de TAskForce LNG Noord-Nederland. Maar bovenal past het uitstekend in het profiel van Attero in Wijster.

Bron: Provincie Drenthe

Nieuwsarchief