Opmerkelijk plan voor Afsluitdijk als antwoord op stijging zeespiegel

09 dec 2013

 

Feddes/Olthof Landschapsarchitecten en Architectenbureau Paul de Ruiter hebben samen een opmerkelijk plan ontwikkeld voor de toekomst van de Afsluitdijk. Het betreft een opmerkelijk plan dat is bedoeld als antwoord op de stijging van de zeespiegel. Het bijzonder van het plan is dat de Afsluitdijk niet verhoogd, maar wel wordt de 32 kilometer lange waterkering die IJsselmeer en Waddenzee scheidt, ,,overslagbestendig". Het is niet erg wanneer bij extreme weersomstandigheden het water over de dijk slaat, zolang de dijk hier maar tegen bestand is.

Feddes/Olthof Landschapsarchitecten en Architectenbureau Paul de Ruiter hebben deze visie in opdracht van Rijkswaterstaat ontwikkeld. Het Voorlopig Masterplan Beeldkwaliteit voor de Afsluitdijk van de twee bedrijven is inmiddels vastgesteld door de bestuurlijke stuurgroep Afsluitdijk, waarin Rijk en regio overleggen. De aangepaste dijk moet in 2021 worden opgeleverd. De waterveiligheid van een groot deel van Nederland moet tot 2050 worden gegarandeerd.

Het beheersen van de natuur is niet langer het uitgangspunt. De dijk werkt juist met de natuur samen, zo staat in het plan. Staat er in de toekomst te veel water in het IJsselmeer, dan wordt gebruik gemaakt van pompen die in de bestaande spuisluizen worden geplaatst. Zo is de afvoercapaciteit van het meer ook bij hoogwater gegarandeerd.

De 81 jaar oude dijk is echter meer dan een barrière tussen de zoute zee en het zoete meer en een snelweg die Noord-Holland en Friesland verbindt. Er zijn ,,fantastische vergezichten en uitzonderlijke ecologische mogelijkheden". In het plan krijgt derhalve de beleving van het indrukwekkende waterlandschap een belangrijke plek: de dijk is niet alleen een fysieke barrière, maar onderdeel van het landschap. De Afsluitdijk moet een icoon van Nederlandse waterbouwkunde blijven maar mag ook een toeristische trekpleister van de eerste orde zijn.

Er liggen verder allerlei plannen van meerdere regionale- en marktpartijen voor de dijk. Zo ligt er een plan voor een vismigratierivier, experimenten met duurzame energie, getijdenenergie en het plaatsen van zonnepanelen. (BRON: ANP, APS)

Nieuwsarchief