Openstelling derde tender Fryslân Fernijt IV

02 feb 2015

De provincie Fryslân heeft de derde en laatste tender van het Regionaal Innovatieprogramma Fryslân Fernijt IV opengesteld. Fryslân Fernijt IV stimuleert innovatieve experimentele samenwerkingsprojecten voor MKB-bedrijven.

Budget
Voor de derde tender is € 1.739.655,- beschikbaar. De hoogte van de gevraagde subsidie dient minimaal € 50.000,- en maximaal € 200.000,- per project te zijn. Er wordt maximaal 50% subsidie verleend.

 

Aanvraag indienen
U kunt uw aanvraag indienen vanaf 2 februari 2015 - 9.00 uur tot 13 maart 2015 – 12.00 uur bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland www.snn.eu/fryslanfernijt/aanvraag. De aanvraag kan alleen in behandeling genomen worden als deze wordt ingediend middels het op deze site vermelde aanvraagformulier en de in dat formulier aangegeven bescheiden.

Subsidiabele activiteiten
Uw aanvraag moet voldoen aan de selectiecriteria zoals vermeld in de Handleiding voor projectindieners Fryslân Fernijt IV vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 13 januari 2015.

Uw aanvraag dient betrekking te hebben op activiteiten, producten, processen, diensten of toepassingen die nieuw zijn op het gebied van een van de maatschappelijke uitdagingen:

  •     Gezondheid, demografie en welzijn
  •     Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie
  •     Zekere, schone en efficiënte energie
  •     Schone, veilige watervoorziening

Meer informatie
Meer gedetailleerde informatie over Fryslân Fernijt IV zoals de handleiding, toetsingscriteria, de aanvraagprocedure en contactpersonen vindt op de website: www.fryslân.nl/fryslanfernijt.

Deze subsidieregeling wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken, SNN en de provincie Fryslân.

Nieuwsarchief