Open karakter blijft behouden in beeldkwaliteitsplan Afsluitdijk

16 jan 2014

De Stichting Afsluitdijk wil het open karakter van de Afsluitdijk behouden. Dat staat in het beeldkwaliteitsplan van de toekomstige Afsluitdijk die in 2020 opgeleverd moet worden. Naast dijkversterking zijn er voorzieningen gepland als een energiecentrale op zoet en zout water en een zonnecentrale. Daarnaast zijn er plannen voor vismigratieverbetering, een informatiecentrum met hotel en zilte teelt op Breezanddijk.

Architect Jouke van den Bout, voorzitter van de stichting, is tevreden over de plannen. Het plan laat zien dat Rijkswaterstaat zich inzet om de 32 kilometer lange waterkering als toonbeeld van Nederlandse waterbouwkunde te beschermen en te verstevigen.

Bron: Leeuwarder Courant

Nieuwsarchief