'Onze studenten maken de vergister steeds beter'

17 nov 2015

Stel je het terrein van Inholland in Alkmaar voor over een jaar van nu: een vergister voor nat afval verzorgt een deel van de energie die gebruikt wordt in het gebouw. Het natte afval is afkomstig uit het gebouw en uit sloten in de gemeente Alkmaar. Studenten van de minor over het vergisten van natte biomassa hebben de vergister zo ingesteld dat er optimaal energie gewonnen wordt. Dat is het toekomstbeeld van Dirk van der Bijl, vestigingsdirecteur van Inholland Alkmaar en verantwoordelijk voor de opleidingen op het gebied van techniek en ICT. Subsidies van de provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar maken dat dit toekomstbeeld in 2016 werkelijkheid wordt. “We willen als opleider aanhaken bij wat er speelt in de regio en daar een bijdrage aan leveren. De regio Alkmaar richt zich op duurzame energie. Dus daar haken we met ons onderwijs graag bij aan.”

Onderwijs over duurzame energie

Van der Bijl wil graag dat studenten binnen nu en één jaar in Noord-Holland minors kunnen volgen op het gebied van verschillende vormen van duurzame energie. “We hebben een module ontwikkeld over het winnen van energie uit droge biomassa. Die maakt dit jaar al voor de tweede keer deel uit van het onderwijsprogramma van de ouderejaars studenten. In 2016 ontwikkelen we onderwijs over het winnen van energie uit natte biomassa.” Daarnaast loopt er dit jaar al voor de vijfde keer een studentenproject waarin zonnepanelen en warmtepompinstallaties een centrale rol spelen. Dit jaar gaat het project over thermodynamische zonnepanelen die mogelijk ingezet worden in de energie-installatie van een nog te ontwikkelen sportcentrum in Bergen. “En op het gebied van windenergie werken we samen met de Hogeschool van Leeuwarden. Zij bieden een minor in Den Helder aan. Daar kunnen onze studenten aan deelnemen.”

Alternatieve energiebronnen

Hbo-onderwijs vraagt volgens Van der Bijl om een combinatie van theorie en praktijk. “Met de vergister op ons terrein kunnen de studenten zelf meten wat die oplevert. En onderzoeken hoe het rendement beter kan.”  In een vergister wordt biomassa vergist totdat er biogas vrijkomt. Het is in principe een grote afgesloten tank of silo waar biomassa in wordt toegevoegd. In die tank zorgen bacteriën die zonder zuurstof werken voor de omzetting van de bioafval naar gas. Vergisting levert biogas op en dus warmte en energie. “Op die manier kunnen we op locatie duurzame energie opwekken. Dat zal niet genoeg zijn om de hele school op te laten draaien. Maar dat is ook weer een mooie uitdaging voor de studenten: welke alternatieve bronnen zoals wind en water kunnen we hieraan vastknopen? Zodat we niet volledig afhankelijk van de vergister zijn. Zo werkt het in de echte wereld ook.”

Niet stilzitten

Inholland is een samenwerking aangegaan met het bedrijf The Waste Transformers voor het plaatsen van de vergister. The Waste Transformers is een specialist op het gebied van lokale, kleinschalige afvalverwerking en helpt Inholland met het realiseren van een circulaire economie rondom afval. Energy Valley heeft bijgedragen aan het verbinden van de verschillende partijen.  “En onze studenten maken de vergister steeds beter”, aldus Van der Bijl. Hij is blij dat de subsidies dit soort praktijkervaring voor studenten mogelijk maken. “Een vergister kost veel geld. Dat kan ik niet volledig bekostigen uit het onderwijsbudget.” Bovendien haalt Inholland zo de nieuwste techniek van buiten naar binnen. “Want in onze sector kun je niet stilzitten.”

GroenGas

De uitvoeringsregeling GroenGas van de provincie Noord-Holland is bedoeld voor projecten die zijn gericht op de productie, het transport of gebruik van GroenGas of bio-LNG. Voorwaarde is dat de initiatiefnemers moeite hebben om de fase tussen onderzoek en daadwerkelijke uitvoering financieel rond te krijgen. Via de regeling kan maximaal € 25.000 euro aan subsidie worden aangevraagd. Wel geldt de eis dat het project voor minimaal 50% met privaat geld wordt gefinancierd. De regeling is nog beschikbaar tot en met 31 december 2015.

Nieuwsarchief