Noordelijke overheden kiezen voor ‘duurzame energie’ als centraal thema

10 apr 2017

Met een brief aan Kabinetsinformateur Edith Schippers heeft het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) aandacht gevraagd voor het Noorden in het nieuw te vormen regeerakkoord. In de brief wordt aangegeven dat er in Noord-Nederland kansen liggen om een aantal nationale problemen lossen.

"Het noorden heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot de Energy Valley regio van ons land. En dit willen we  behouden en verder uitbouwen door als Energyport Noord-Nederland een internationaal testgebied te worden voor verduurzaming, slimme energiesystemen, innovatie en kennisontwikkeling." 

Ook wordt aangesloten bij de mening van vrijwel alle  lijsttrekkers dat het internationaal klimaatinstituut, Global Centre of Excellence on Climate  Adaption, thuishoort in Noord-Nederland. Bovendien biedt het noorden zich aan als landelijke proeftuin voor verduurzaming en nieuwe vormen van (openbaar) vervoer.

Lees hier de brief en bijlagen van René Paas, voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Nieuwsarchief