Noord-Nederlands mbo leidt 3.400 vakmensen op voor energietransitie

22 okt 2018

Met de toekenning van een RIF-subsidie van 2 miljoen euro kan Noord-Nederland aan de slag. De honorering van de projectaanvraag is vandaag bekendgemaakt. Door het Energy College-project worden de komende vier jaar 3.400 vakmensen opgeleid die in Noord-Nederland aan de slag kunnen bij de overstap van fossiele naar duurzame energie. Het gaat om een gezamenlijk project van noordelijke mbo’s, bedrijven, provincies en gemeenten. Met dit project spelen zij in op het dichtdraaien van de Groningse gaskraan in 2030 en de toenemende vraag naar duurzame energievoorziening en kan de regio toonaangevend blijven op het gebied van energie.

De  transitie naar een duurzame energievoorziening vraagt om andere en ook nieuwe kennis en vaardigheden. Het Energy College-project  zet daarom in op het ontwikkelen van een onderwijsaanbod dat ruimte geeft om de continue veranderingen in het bedrijfsleven  te volgen en actuele (technologische) ontwikkelingen in het onderwijs te kunnen opnemen. Daarnaast zijn er veel nieuwe vakmensen nodig in de techniek om deze transitie te kunnen realiseren. Daarom wordt ingezet op werving van studenten voor technische opleidingen. Verder worden ook  nieuwe doelgroepen aangesproken om zich  via om- en bijscholing voor te bereiden op het werken in energie-gerelateerde beroepen.

Resultaten

Na vier jaar moet het project geleid hebben tot een blijvende, gelijke instroom van studenten in de techniek-opleidingen in Noord-Nederland ondanks de verwachte demografische krimp. Daarnaast zal het de kennis en vaardigheden verbeteren van 2.400 studenten en 1.000 zittende medewerkers op het gebied van energietransitie en duurzame alternatieven. Ook  zullen vanuit het project ruim 300 docenten en praktijkopleiders zich professionaliseren op het gebied van energietransitie en duurzame alternatieven.

Brede samenwerking

Het Energy College-project is een initiatief van Energy College en  New Energy Coalition in een samenwerking met 45 regionale bedrijven. Daarnaast ondersteunen Hanzehogeschool Groningen, de provincies Drenthe, Groningen en Friesland en gemeenten Emmen, Groningen, Assen en Leeuwarden het project. Hiervoor werd een subsidiebijdrage aangevraagd bij het Regionaal Investeringsfond (RIF), welke aanvraag vandaag werd gehonoreerd en toegekend.

Nieuwsarchief